Hopp til innhold

Salmar brukte ulovlig gift: – Vi var i en akutt situasjon

Oppdrettsgiganten Salmar har brukt giften formalin på sin oppdrettslaks i et forsøk på å bekjempe lakselus-problemet.

Leif Inge Nordhammer

Salmar har brukt formalin for å drepe lakselus. Middelet er ulovlig for bruk i oppdrettsnæringen. - Det har vært strid rundt lovene, sier konsernsjef i Salmar, Leif-Inge Nordhammer.

Foto: NRK

Salmar har brukt formalin knyttet til tre lakseoppdrettsanlegg på Nordmøre det siste året. Selskapet har ikke søkt om dette på forhånd.

Mattilsynet vil nå skjerpe reglene, og sier neste tilfelle av formalin-bruk i oppdrettsnæringen vil få store konsekvenser.

– Dersom oppdrettere gjør dette igjen, vil de bli anmeldt, sier Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør i Mattilsynet Midt, til NRK.

Det var VG som først omtalte saken.

Vet for lite om formalin

Det bakteriedrepende stoffet formalin er ikke lovlig i Norge på grunn av mangel på dokumentasjon.

Oppdrettsanlegg

Det bakteriedrepende middelet formalin ble tatt i bruk ved tre oppdrettsanlegg på Nordmøre, uvisst hvilke. Her fra anlegget i Skålvikfjorden.

Foto: Roar Halten / NRK

– Det er for tidlig å si hva formalin kan føre til, og det er derfor det nå er ulovlig. Vi vet ikke hva middelet gjør med mattryggheten, dyrehelsa, dyrevelferden og arbeidsmiljøet for dem som brukes behandlingsmetoden på sjøen. Vi vet heller ikke noe om effekten, sier Røthe Knudtsen.

Mattilsynet har konsekvent frarådd bruk av formalin til lakselusbehandling.

– Men vi ser at lovverket er komplisert og sammensatt. Salmar og andre oppdrettere kan ha vært i villrede om lovligheten ved å bruke formalin, sier Røthe Knudtsen.

Salmar: – Skjedde i kontrollerte former

Salmar orienterte Mattilsynet om at de tok formalin i bruk ved en kontrollert avlusing i august, noe de mener lovverket åpner for.

– Vi mener det har vært anledning til å bruke formalin etter loven og gjeldende forskrift. Vi har hele tiden holdt Mattilsynet informert om hva vi har planlagt å gjøre. Når de nå i etterkant har lagt ned forbud mot bruk av formalin, skal vi selvfølgelig forholde oss til det. Det er alltid alvorlig å begå lovbrudd, og det har vi ikke tenkt å gjøre, sier konsernsjef Leif-Inge Nordhammer i Salmar ASA.

Han understreker at det ble foretatt grundige risikoanalyser før de tok i bruk formalin.

– Og behandlingene skjedde i lukkede og kontrollerte former, sier konsernsjefen.

Hadde 100 prosent effekt

I år har utfordringene med lakselus vært store i Midt-Norge, særlig på Nordmøre.

Norges nest største eksportartikkel

Konsernsjef i Salmar, Leif-Inge Nordhammer, sier bruken av formalin hadde 100 prosent effekt på lakselusa.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Vi har vært i en akutt situasjon med lakselus, og andre virkemidler fungerte ikke. Erfaringsmessig er bruken forsvarlig for helse, miljø og matvaresikkerhet. Behandlingene vi gjorde hadde en 100 prosent effekt, sier Nordhammer.