Russerne stopper norsk laks

To norske lakseslakterier er midlertidig utestengt fra det russiske markedet.

SalMar Frøya

Produksjon ved SalMars anlegg på Frøya i Sør-Trøndelag.

Foto: Petter Vidar Vågsvær

– Årsaken er opplyst å være funn av forhøyet antall uønskede bakterier, skriver Mattilsynet på nettsider.

– Handler neppe om mattrygghet

Tilsynsleder Knut Rønningen i Mattilsynet i Trøndelag og Møre og Romsdal sier til NRK at de tolker dette som prøver som ikke har noe med mattrygghet å gjøre.

– Har det kommet laks til Russland som ikke er egnet som mat?

– Det skal jeg ikke si med sikkerhet. Men slik vi tolker noen av de prøvesvarene vi har sett er dette såkalte hygieneprøver som er tatt av varer etter relativt lang lagring. Og som ut fra det vi kan se, ikke har noen ting med mattrygghet å gjøre i det hele tatt, sier Knut Rønningen.

Han sier det som nå skjer er en del av det som er standard prosedyre i forholdet mellom russiske og norske myndigheter og leverandører i Norge.

– Russland er et tredjeland og kan i prinsippet stille hvilke krav de vil til virksomheter som skal leveres på det russiske markedet. Og det har de gjort i forhold til leverandørene vi snakker om her.

– Uforståelig

Et av slakteriene som er utestengt er SalMars anlegg på Frøya i Sør-Trøndelag. De kaller suspensjonen uforståelig.

– Mattilsynet har vært her og tatt nye prøver, så vi håper at saken løser seg i løpet av kort tid, sier Dag Nikolai Ryste, leder for logistikk, salg og markedsføring hos SalMar til NRK.

Produksjonen ved slakteriet går som normalt. Det som nå ikke sendes til Russland går til andre kunder.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Russland stanser import av norsk laks.

I 2005 mente de at det var funnet farlig høye nivåer av bly og kadmium i fisken.

Dette er tidligere tilbakevist av Mattilsynet.

De bedriftene som nå er utestengt vil bli undersøkt rutinemessig av Mattilsynet.

– Sannsynligheten taler veldig for at vi vil finne helt fine prøver. Og hvis vi kan gi den beskjeden til russiske myndigheter, er det ganske stor sannsynlighet for at de igjen kan levere på det russiske markedet, sier Knut Rønningen til NRK.