Risikerer at dyrene slaktes

En bonde i Melhus risikerer at dyrene blir solgt eller slaktet før saken er avgjort i rettssystemet. Bonden har tidligere vært ansatt i Mattilsynet og fått en rekke pålegg om å bedre forholdene for dyrene på gården. Gårdbrukeren tapte mot Mattilsynet i tingretten, og ba om utsettelse til ankesaken var behandlet i lagmannsretten. Nå har Frostating lagmannsrett avvist kravet.