Hopp til innhold

Rekordantall straffesaker

Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim har aldri mottatt og avgjort så mange straffesaker som i fjor. Domstolen behandlet 599 straffesaker, over 100 flere enn i 2019.
Saksbehandlingstida var på drøyt 50 dager - godt under kravet i loven på 90 dager, viser årsrapporten.

Trondheim tinghus
Foto: Kjartan Ovesen / NRK