Hopp til innhold

Reinertsen ber om gjeldsforhandlinger

Oljeserviceselskapet Reinertsen i Trondheim søker gjeldsforhandlinger. Ifølge begjæringa til Sør-Trøndelag tingrett er gjelda 960 millioner kroner.

Reinertsens hovedkontor i Trondheim

Reinertsens hovedkontor i Trondheim

Foto: Reinertsen AS / NRK

Familiebedriften ble grunnlagt like etter krigen, men flere deler av den landbaserte virksomheten er enten solgt eller skilt ut i egne selskap.

Den delen som nå søker om gjeldsforhandlinger med kreditorene, Reinertsen AS, er en av landets største leverandører av varer og tjenester til oljeindustrien. De har hovedkontor i Trondheim, og underavdelinger blant annet i Orkanger. Selskapet har for tida omlag 670 ansatte, 500 av dem er ingeniører.

Sør-Trøndelag tingrett anbefaler gjeldsordning

Tingretten tar begjæringa til følge med denne begrunnelsen:

«På grunnlag av redegjørelsen som fremkommer av begjæringen, og fordi selskapets bankforbindelse støtter et forsøk på gjeldsforhandlinger, mener retten det ikke er holdepunkter for at det er lite sannsynlig at det ikke vil kunne oppnås en ordning mellom selskapet og kreditorene, se konkursloven §4 (1) nr.3

Torkild Reinertsen

Adm.dir. Torkild Reinertsen

Foto: Paal Rune Lien

Vi er glade for at tingretten har tro på oss, og at vår bankforbindelse (Nordea, red.anm.) gjør det samme. Selskapet har tross alt tjent penger alle år siden oppstarten i 1980, unntatt i fjor, sier styreleder og administrerende direktør Torkild Reinertsen.