Hopp til innhold

Raser mot vindkraftplaner

Reineierne på Fosen mener hele næringa står i fare hvis noen av de planlagte vindkraftanleggene i dette området blir bygd ut.

Vindmølle
Foto: Børre Sivertsen / NRK

I dag er det bare seks driftsenheter igjen i hele Fosen-området. Leder Terje Haugen i Fosen reinbeitedistrikt sier flere av de planlagte anleggene havner midt i vinterbeitet.

- Sju må stoppes

Norges vassdrags- og energidirektorat har nå sendt ni planlagte vindkraftverk i Namdalen og på Fosen ut på høring. Reindriftsnæringa mener sju av dem må stoppes fordi de vil ødelegge for reineierne i disse områdene. Det er Blåheia, Storsnøheia, Jektheia/Øyenskavelen, Jektheia, Rørvassheia, Aunkrona, Beingårsheia/Mefossheia.

Jarle Jonassen

Jarle Jonassen

Foto: Sametinget

Bare planene for anlegg på Innvordsfellet og Breiviksfjellet kan aksepteres. Terje Haugen sier hele næringa er under sterkt press fra veger, hytter og vindkraftanlegg. Derfor tror han NVE vil ta hensyn til protestene fra reineierne.

Saken opp i Sametinget

Sametingsrepresentant Jarle Jonassen, som selv er reindriftsutøver fra sørsameområdet, vil nå ta opp saken i form av et spørsmål til sametingsrådet om hvordan de vil følge opp saken fremover. Jonassen er bekymret for utviklingen, og sier at disse vindkraftplanene kan true eksistensgrunnlaget for reindrifta i det aktuelle distriktet.