Vurderer å stenge populær lakseelv

Ferske tall viser at det er svært lite gytefisk i Verdalselva.

Verdalselva
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

- Situasjonen for villaksen i Verdalselva er alvorlig. Det er nettopp foretatt ei gyteregistrering som viser at det er lite fisk, det er bare en brøkdel av det som trengs for å fylle elva med rogn og yngel, sier Anton Rikstad, fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til NRK.

Svært lite gytefisk

Under registreringa ble det bare funnet rundt 300 gytefisk i elva. Egentlig skulle det ha vært nærmere ti ganger så mye laks i vassdraget.

- Det er dramatisk at vi ikke har mer laks i elva, sier John Olav Oldren som leder grunneierlaget.

Utviklinga gjenspeiler seg også i fangsstatistikken, i sommer ble det fanget to tonn laks i elva. Det er ti tonn mindre enn i de beste sesongene.

Kan bli fredet

For første gang snakkes det nå om å stenge den populære lakseelva for fiske.

- Det er faktisk første gang vi har diskutert stenging av elva. Men det kan hende vi blir nødt til å gjøre det hvis vi i det hele tatt skal ha igjen villaks i Verdalselva, sier John Olav Oldren.

Fiskeforvalteren tror det kan bli nødvendig å stenge elva for fiske.

- I verste fall eller beste fall for laksen blir det totalfredning for å få elva på fote igjen, sier Anton Rikstad.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Overfiske

Det er ikke bare laksen i Verdalselva som sliter. Også i Stjørdalselva meldes det om lite fisk.

En rapport fra det vitenskapelige rådet for lakseforvaltning viser at det fiskes for hardt på seks av ti laksebestander.

Peker på oppdrettsnæringa

Ifølge fiskeforvalteren må oppdrettsnæringa må ta mye av skylda for villaksens problemer.

- Nå må de få bukt med lakselusa i oppdrettsnæringa, det er ei stor utfordring for tiden. De må få kontroll med alle lakserømmingene og etter min mening må all oppdrettslaks steriliseres. Da vil den ikke gjøre skade når den først rømmer, sier Anton Rikstad.