Anbefaler kutt i laksefisket

Det fiskes for hardt på seks av ti laksebestander, viser en ny rapport.

Laksefiske
Foto: Thomas Nikolai Bleikeli / NRK

Det er konklusjonene i en rapport fra det vitenskapelige rådet for lakseforvaltning. De mener at fisket etter laks bør begrenses ytterligere både på kysten, i de fleste fjordene og i mange vassdrag.

- Dette er meget dramatisk. Vi må huske at det er noen av landets fremste lakseforskere som nå gir oss et entydig råd, det er klart at vi må ta dette meget alvorlig, sier Raoul Bierach, seniorrådgiver i Direktoratet for naturforvaltning til NRK.

Ikke bærekraftig

Forskerne slår fast at beskatninga av mange laksebestander ikke er bærekraftig. Blant de store elvene i Trøndelag pekes det både på Verdalselva og Stjørdalselva.

- Det vi ser er at disse bestandene ligger langt under det antall gytefisk de burde ha for å kunne produsere fullt ut, spesielt gjelder dette Verdalselva. Der må det nok helt sikkert til tiltak både i elva og kanskje også i fjorden og på kysten av Trøndelag, sier Bierach.

Han sier det er for tidlig å si hva slags begrensninger det kan bli snakk om.

- Jeg kan ikke gå inn på konkrete løsninger, men det er meget sannsynlig at vi både må innskrenke fisket i fjordene, på kysten og i en lang rekke vassdrag. Det kan bli begrensninger i sesongen og andre kutt, sier seniorrådgiveren.

Viktig næring

Hågen Einang leder fagrådet for Stjørdalsvassdraget og fagrådet for anadrom laksefisk i Trondheimsfjorden. Han sier man må ta rapporten til etterretning.

- Vi vet jo at laksen er en trua art og at den har mange fiender. Vi mener den største trusselen er regjeringa som vil øke oppdrettsnæringa med fem prosent i året, sier han.

Einang sier laksefiske er ei viktig næring for mange i Stjørdal og Trøndelag.

- På mange av gårdene langs vassdraget betyr det en arbeidsplass. I Trøndelag er sysselsettinga på villaks veldig stor, sier Hågen Einang.