Hopp til innhold

Awon (30) er blitt diskriminert av politiet: Vurderer å ta saken videre i retten

Awon Amidu (30) skal ha blitt kontrollert av politiet ti ganger på fem år. Nå er dette slått fast som diskriminering. Amidu vurderer å ta saken videre til retten.

Politihuset i Trondheim.

STOPPET LANGT OFTERE ENN NORMALT: Advokat Awon Amidu (30) ble over fem år stoppet ti ganger i politikontroller.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Advokaten Awon Amidu har blitt diskriminert av politiet i Trondheim etter å ha blitt stoppet i politikontroller langt mer enn normalt.

Dette er konklusjonen fra Diskrimineringsnemnda, som Trøndelag politidistrikt fikk torsdag.

Det er snakk om diskriminering på grunn av etnisitet. Amidu er født i et annet land, men kom til Norge og Trondheim som barn.

Han skal ha blitt kontrollert ti ganger av politiet i perioden 2015 til 2020.

Politimesteren erkjenner at de har gjort feil

«Etter nemndas mening er A utvilsomt stoppet i politikontroll langt oftere enn det som er tilfelle for befolkningen for øvrig», heter det i rapporten fra nemnda.

Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt, understreker at ingen skal kontrolleres på bakgrunn av etnisitet.

Han erkjenner at politiet har utsatt Amidu for politikontroller langt oftere enn det som er normalt, og at det i flere tilfeller er vanskelig å forklare hvorfor han ble stoppet.

– Politiet er ute til alle døgnets tider. Politipatruljene oppsøker steder, personer og mulige situasjoner hvor kriminalitet har vært eller kan oppstå. I denne kontrollaktiviteten har vedkommende blitt kontrollert for ofte. Vi har ikke hatt filteret på da vi stoppet denne personen, sier Moe.

Nils Kristian Moe, politimester Trøndelag

TAR ANSVARET: – Det er mitt ansvar som politimester at våre ansatte opptrer skikkelig ovenfor alle våre innbyggere, sier Nils Kristian Moe.

Foto: Tariq Alisubh

Bare tre saker ble loggført

Kun tre kontroller av Amidu er blitt loggført i politiets registre.

Det er nemlig ikke et krav om å loggføre slike kontroller, og dermed er det ofte umulig å bevise at diskriminering har skjedd.

I denne saken er politiet tydelig på at alle ti kontroller trolig har skjedd.

I to av de loggførte kontrollene ble Amidu stoppet på grunn av kjøreatferd.

I det tredje tilfellet ble han stoppet på bakgrunn av etterretningsinformasjon politiet satt på. De hadde fått tips om at Amidu var involvert i en narkotikahandel, ifølge Moe.

Vurderer å ta politiet til retten

– At politiet er felt for etnisk diskriminering er på sin plass. At kronisk manglende loggføring av kontroller er indirekte diskriminerende er også riktig, skriver Awon Amidu i uttalelse til NRK.

Han er ellers uenig i avgjørelsen til Diskrimineringsnemnda, som han mener burde regne flere av handlingene han har blitt utsatt for av politiet som diskriminering.

Politimester Nils Kristian Moe sa tidligere i dag til NRK at han sendt skriftlig beklagelse til Amidu.

– Beklagelsen politimesteren mener å ha sendt har jeg ikke mottatt. Saken er uansett aktuell å bringe inn for retten, så får aktuelle tjenestepersoner (og politimesteren) god anledning til å forklare seg om de forhold som saken reiser, skriver Amidu.

– Man kan jo ellers håpe at avgjørelsen vil fungere som et varsko for politiet, men jeg har mine tvil. Etter jeg sto fram med bekymringer om etnisk diskriminering i 2018 er jeg blitt forfulgt og kontrollert ytterligere tre ganger, skriver Amidu.

– Potensielt karriereødeleggende

Amidu driver til daglig Advokatfirmaet Amidu AS. Det er derfor viktig for han å presisere omstendighetene rundt tipset politiet fikk, om at han skal ha vært involvert i en narkotikahandel.

– Tipset knytter meg til en kriminell handling utelukkende basert på mitt ytre som fremvist i en avisartikkel tolv dager etter at forholdet skal ha funnet sted. Jeg har bevist at jeg ikke hadde noe med dette å gjøre og har redegjort for at jeg var i et femtiårslag med min kreftsyke mor da dette skal ha funnet sted. Dette er dokumentert med bilder og videobevis før, under og etter at bursdagen foregikk, sier Amidu.

– Dette vet politiet. Basert på dette har de tatt meg ut av «saken», og «slettet» opplysningen. Dette er potensielt karriereødeleggende anklager. Jeg er advokat og avhengig av tillit, og det å bli knyttet til kriminalitet på grunn av mitt ytre er mildt sagt belastende, legger han til.

Har krevd kvittering etter politikontroller siden 90-tallet

– Dette vedtaket er historisk. Etter min hukommelse og kunnskap, har noe slikt aldri før skjedd, sier Akhenaton de Leon.

Han er daglig leder i OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering.

Den ble stiftet i 1993 på bakgrunn av etnisk profilering i politiet. Kort tid etter etableringen, begynte de å jobbe for at alle som blir stoppet av politiet skal få en kvittering.

– Dette for å kunne dokumentere at politiet faktisk driver etnisk profilering. Alle bør få en kvittering etter kontroll, sier de Leon.

Nemnda konkluderer med at trondheimsmannen er indirekte diskriminert, nettopp på grunn av den manglende loggføringen.

OMOD begynte å arbeide for dette i 93–94. Siden skal krav om kvittering ha blitt tatt opp i Stortinget tre ganger.

– Ingenting har skjedd. Vi jobber fortsatt med dette, sier han.

Akhenaton de Leon, daglig leder i OMOD - Organisasjonen mot offentlig diskriminering

– STORT PROBLEM: Akhenaton de Leon mener etnisk profilering er et problem i hele landet.

Foto: Privat

Miljøpartiet de Grønne jobber for samme sak som OMOD.

Ask Ibsen Lindal, førstekandidat fra Trøndelag til stortingsvalget, sier saken fra Trondheim er ett av flere eksempler på systematisk rasisme fra politiet:

– Det som nå kommer fram er svært skuffende. For å styrke rettssikkerheten har MDG i nytt program foreslått å gjøre det obligatorisk å få kvittering hver gang du blir stoppet av politiet og tollvesenet, for å avdekke mulige fordomsfulle rasistiske mønstre i kontroller og pågripelser.

Ask Ibsen Lindal (MDG) utenfor politihuset i Trondheim

VIL HA KVITTERING: Miljøpartiet de grønne vil ha obligatorisk kvittering etter politikontroll.

Foto: Privat

En farlig friksjon

De Leon fra OMOD synes det er flott at Trøndelag politidistrikt faktisk erkjenner at de kan ha gjort feil.

– Det er veldig bra at de er ærlige på det. For det er lett å si «dette har vi ikke loggført, det finnes ikke bevis».

Han mener etnisk profilering er et problem i hele Norge, og at spesielt mørk ungdom blir utsatt.

– Etter hvert skaper det en friksjon mellom politi og ungdom. Det er alvorlig.

Hvilke konsekvenser får det for politiet?

Saken om diskriminering ble sendt til Spesialenheten for politisaker. Men de henla saken da det ikke ble funnet rimelig grunn til å undersøke om det forelå straffbare forhold.

Amidu har også klaget på avgjørelsen til Riksadvokaten, som ikke tok klagen til følge.

Nils Kristian Moe tror likevel denne saken kan få konsekvenser for politiet:

– Konsekvensen er at vi ikke klarer å ha en atferd som aksepteres i majoriteten av befolkningen. Det kan gå på tilliten løs, og føre til at enkelte føler seg usikre på politiet. Slik vil vi ikke ha det.

I pressemeldingen fra Trøndelag politidistrikt, heter det at det er summen av kontrollene som er problematisk.

Moe sier han har beklaget direkte til Amidu

Politimesteren sier til NRK at han sendt skriftlig beklagelse direkte til mannen.

Han tar på seg ansvaret for at alle ansatte i Trøndelag politidistrikt opptrer skikkelig overfor alle innbyggere.

Ifølge Moe er det ulike politipatruljer som har stoppet mannen i løpet av disse årene.

Fremover vil politiet jobbe mye med etnisitet, både mot diskriminering og for rekruttering. Alle polititjenestefolk er pålagt å ta et etikkurs Politihøgskolen har utarbeidet.

– Vi prøver så godt vi kan, men det er ikke et avsluttet arbeid. Det er et arbeid vi må holde på med hele tiden, sier Moe.