Personkonflikt kan stoppe kystspel

Årets utgave av det suksessrike kystspelet «Trua og saltet» på Vikna, om haugianismen på Trøndelagskysten, kan måtte kansellere årets forestilling på grunn av en voldsom personkonflikt.

Trua og saltet

Haugianismen kom som en ild i Norge, lekmannskristendommen er tema for friluftsspelet 'Trua og saltet'.

Foto: Kaja Kristin Ness

Det blåste rundt lekpredikanten og den opposisjonelle Hans Nielsen Hauge, som spelet «Trua og saltet» på Vikna dreier seg rundt.

Men nå har en lokal storm rundt rollen til spelgründeren i Vikna, Gaute Horseng, blåst minst like sterkt. Resultatet er at årets spel kan bli avlyst før prøvene er i gang.

Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken.

En opprivende personkonflikt rundt spelgründeren Gaute Horseng lot seg ikke løse, og hele spelkomiteen har trukket seg fra arrangementet. Skuespillerne har fått beskjed om at de ikke blir noe spel i år, men det jobbes fortsatt med å få det til.

Trua og saltet

Mange blir bergtatt av haugianismen og det åpner for konflikt og dramatikk.

Foto: Kaja Kristin Ness

– Vi jobber fortsatt med å få til Trua og Saltet i 2015. Utover det trenger vi tid til å undersøke om vi har mulighet til det, sier styreleder Lise Juul Mortensen i UL Heimdal.

Blei for mektig

Det er det lokale ungdomslaget som har stått bak den storstilte satsinga på teater i strandkanten i Garstadvågen på Vikna de siste åra.

Men en kan like godt si at det er Gaute Horseng og hans familie som har stått bak, i alle fall har det blitt hevda av kritiske røster.

Så dominerende plass har Gaute Horseng og andre i familien hatt, at mange lokalt til slutt fikk nok av familie-dynastiet.

I april sprakk det på årsmøtet i ungdomslaget. Gaute Horseng blei kasta ut av styret av dem som ønska endringer. Til NRK Trøndelag kaller Horseng det et kupp satt i scene av hans motstandere.

Styreleder, datter og hovedrolleinnehaver

Følgen blei at styrelederen i ungdomslaget, Horsengs datter, Aud Kristine, øyeblikkelig trakk seg som leder og ut av styret, hun også.

Aud Kristine Horseng har hatt mange roller i spelet, og har vært et bilde på Horseng-familiens dominans.

Samtidig har hun gjort fremragende rolletolkinger av hovedpersonen Doret i stykket, som er skrevet av forfatteren Torvald Sund og musikksatt av Kyrre Havdal.

I år som i fjor skulle stykket settes i scene av en av norsk teaters store trøndere, Paul Ottar Haga.

Trua og saltet

Samfunnet bruker makt mot den som ikke lyder presten, men sjøl vil predike sin versjon av kristendommen.

Foto: Kaja Kristin Ness

Alle trakk seg

Ei uke etter det dramatiske årsmøtet i april, ga komiteen med ansvar for årets spel, med unntak av en person, beskjed om at de la ned arbeidet.

Situasjonen var kinkig. Kontrakter med skuespillere, musikere og andre profesjonelle deltakere var inngått, kontrakter som ifølge Gaute Horseng, har en verdi på nærmere 700.000 kroner.

Mandag ville ingen fra styret stille opp mot Gaute Horseng i debatt i NRK radio.