Påstand om betinget fengsel

Amund Sand mener det dreier seg om et alvorlig brudd på Kulturminneloven, og at det også er allmennpreventive hensyn som tilsier straff, sier han. Sand la derfor ned påstand om betinget fengsel i 21 dager for Ivar Amundsen, og 15 dager for Svein Ove Buvarp. I tillegg la han ned påstand om at Amundsen må betale ei bot på 15.000 kroner, og Buvarp 10.000 kroner.