Skipsvrak ved Kattmarka i Namsos
Foto: Ivar Amundsen

Avdekket båtvrak – ble tiltalt

Oppsummert

To menn i 70-årene er tiltalt for brudd på kulturminneloven, etter at de avdekket et båtvrak i Namsos fra midten av 1700-tallet. 8. februar møtte de i Namdal tingrett.

  • Påstand om betinget fengsel

    Amund Sand mener det dreier seg om et alvorlig brudd på Kulturminneloven, og at det også er allmennpreventive hensyn som tilsier straff, sier han. Sand la derfor ned påstand om betinget fengsel i 21 dager for Ivar Amundsen, og 15 dager for Svein Ove Buvarp. I tillegg la han ned påstand om at Amundsen må betale ei bot på 15.000 kroner, og Buvarp 10.000 kroner.

  • Mener de to ødela båtvraket

    Amund Sand mener de to pensjonistene har ødelagt et unikt båtvrak med en nasjonal verdi. – Fra å ligge hermetisert i leire, er det blitt eksponert for luft. I tillegg er konteksten borte og sammenhengen mellom båten og de som eventuelt eide den ødelagt og tapt for alltid, sier Sand i sin prosedyre.

  • Krever 30.000 av pensjonistene

    NTNU Vitenskapsmuseet har også rettet et økonomisk krav på 30.000 kroner mot de to anmeldte pensjonistene i Namsos knyttet til lønn, analyser og driftskostnader i forbindelse med undersøkelsen og sikringen av båtvraket i Kattmarka.