Hopp til innhold

Gjerdestrid opp i Høyesterett i dag

Høyesterett avgjør denne uken hvem som har ansvaret for å sikre jernbanen mot dyrepåkjørsler.

17 kyr blei drepne av toget i Rennebu og Oppdal

17 kyr og kalver ble påkjørt av et godstog 21. juli 2006 på grensen mellom Rennebu og Oppdal i Sør-Trøndelag.

Foto: Geir Olav Slåen

Fire kommuner møter denne uken Samferdelsdepartementet i Høyesterett. Striden står om hvem som har ansvaret for å sikre jernbanelinjen mellom Støren og Dombås mot viltpåkjørsler.

Ordførere fra Oppdal, Rennebu, Midtre-Gauldal og Dombås stiller for kommunene i retten tirsdag og onsdag. De tapte først i tingretten, men vant senere i lagmannsretten. Nå skal det hele avgjøres i Høyesterett.

– Jeg har fortsatt god tro på at vi kan vinne mot staten, sier ordfører i Oppdal, Ola Rødtvei (Ap).

17 kyr blei drepne av toget i Rennebu og Oppdal

17 kyr og kalver ble påkjørt av et godstog 21. juli 2006.

Foto: Geir Olav Slåen

Saken startet i 2006 etter at Jernbaneverket nektet å betale erstatning for 17 kyr og kalver som ble kjørt ned av et godstog mellom Oppdal og Rennebu i Sør-Trøndelag.

Det hele dreier seg om hvem som har plikt til å vedlikeholde gjerdene langs jernbanelinja mellom Støren og Dombås, og demed ansvaret for at husdyr og vilt ikke blir påkjørt.

Vant hver sin gang

Etter påkjørselen i 2006 gikk Oppdal, Rennebu, Midtre-Gauldal og Dombås kommuner til sak mot staten ved Jernbaneverket.

Den første rettsaken i Sør-Trøndelag tingrett vant Jernbaneverket i 2010. Deretter ble saken anket videre til lagmannsretten, hvor kommunene vant fram med at Jernbaneverket er ansvarlig for gjerdene. Staten ved Samferdselsdepartementet anket saken videre, nå møtes partene i Høyesterett.

Mye sau på sporet

Oppdal er landets største sauekommune. Om sommeren skal dyra ut på beite, og det har vært et problem at sauer har gått på jernbanelinja.

Sau på beite

Mange bønder i Oppdal driver med sauer som er ute på beite om sommeren.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Gjerdene har vært vedlikeholdt sporadisk av Jernbaneverket de siste årene. Retten har tidligere slått fast at frem til utover 1970 - tallet gjorde Jernbaneverket en god jobb med å vedlikeholde gjerdene.

Å få alle gjerdene i god stand er tidligere kostnadsberegnet til rundt 50 millioner kroner, for nytt oppsatt gjerde. Kommunene og grunneierne mener at Jernbaneverket har plikt til å vedlikeholde gjerdene og ta denne kostnaden. De mener det er urimelig at staten over tid sluttet å prioritere vedlikeholdet.

Like før avklaring

Sør-Trøndelag Bondelag har tidligere engasjert seg sterkt i denne saken. Det skal foreligge gamle avtaler med Jernbaneverket fra den tiden Dovrebanen ble bygd, som tyder på at Jernbaneverket har gjerdeplikt.

Jernbaneverket hevder at de gamle rettsbøkene og stortingsdokumentene bondelaget henviste til, ikke innebar noen rettslig forpliktelse. Og at de ikke har tatt på seg en generell gjerdeplikt.

Det er satt av to dager til saken i Høyesterett.

Avgjørelsen kan få stor prinisipiell betydning også for tilsvarende andre saker.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

NRK anbefaler