Hopp til innhold

Ørland kan få RAMSAR-status

Ørland kommune kan få status som RAMSAR-kommune. Dersom kommunen oppfyller et sett med kriterier, vil Ørland bli verdens første kommune med en slik utmerkelse.

RAMSARs Thobias Salathé (tv) overrekker diplomet til ordfører Hallgeir Grøntvedt.

RAMSARs Thobias Salathé (tv) overrekker diplomet til ordfører Hallgeir Grøntvedt.

Foto: Ståle Yttrehus / NRK

Denne uken arrangeres «Nordic Baltic Wetlands Conference» i Ørland. Ti nasjoner fra de nordiske og baltiske nasjoner er samlet for å arbeide for et bedre vern av våtmarksområdene i de respektive land.

Det offisielle Norge er tungt inne i dette arbeidet. På konferansen på Ørlandet er både Miljøværndepartementet og Direktoratet for naturvern representert.

I går kveld ble Ørland kommune overrasket med et tilbud de knapt kan takke nei til.

RAMSAR-konvensjonens øverste sjef, Thobias Salathé, overrakte kommunens ordfører Hallgeir Grøntvedt et diplom.

Diplomet er et bevis på at kommunen ligger godt an til å bli verdens første RAMSAR-kommune.

Kriterier

Direktør Jan Hubert Hansen i Direktoratet for naturforvaltning mener Ørland kommune ligger godt an – ja kanskje best an i hele verden til å kunne oppfylle kriteriene for å få denne statusen.

– Nå må kommunen tenke helhetlig på det å være en RAMSAR-kommune. Logoen må gå igjen på kommunens brevark, annonser og over alt det er naturlig.
I tillegg må det ryddes opp i Brekstadfjæra, det må legges til rette for at ornitologer og andre naturinteresserte kan ta seg fram i områden på en forsvarlig måte, og det lokale næringslivet må taes med på laget.

Gås i flukt på Ørlandet

Gås i flukt på Ørlandet.

Foto: Karin H. Størseth

Kommunen er klar

– Dette skal vi klare å få til, og jeg tror det ligger godt til rette for at både kommunen og det lokale næringslivet vil kunne nyte godt av at Ørland kommune får RAMSAR-status.

Han vil arbeide for at kommunen skal ta dette på alvor, og han er forberedt på å bruke de midler som er nødvendig for å nå målet.

Tjeld i Holdnesøra på Ørlandet

Tjeld i Holdnesøra på Ørlandet.

Foto: Karin H. Størseth