Hopp til innhold

Ønsker ny vei til 400 millioner

Folk i Roan er lei av dårlige og rasfarlige veier. Nå krever de ny, og rassikker vei til 400 millioner kroner.

Ras Roan

Raset sperret riksvei 14 i flere dager i sommer.

Foto: Joar Hauknes

Ras Roan

Det var mye arbeid å fjerne all steinen som raste ned ved Hellfjord.

Foto: Joar Hauknes

Flere ganger har fylkesvei 14 vært stengt av ras, og på kommunestyremøtet i går kveld ble det bestemt å gå videre med saken.

Vei fra 1960-tallet

– Vi har fått nok av dårlige veier fra 1960-tallet her i Roan. Nå må noe gjøres, krever Jon Forfod som leder veigruppa.

Både næringsliv og andre i Roan går nå sammen om veikravet.

– Vi står samlet bak kravet om en helt ny veitrasé. Det går ikke an å flikke på den gamle. Det blir ikke bra uansett hva man gjør. Vi må få en ny vei, som tar hensyn til de kravene som vil komme i framtida, mener Forfod.

Han viser til at det i 2015 vil være behov for å få ut rundt 3000 vogntog med varer fra kommunen.

– Dagens veier er fra 1960-tallet og slettes ikke dimensjonert for noe sånt. I tillegg er det ras, steinsprang og is som faller ned på veien og gir oss problemer, sier Forfod til NRK.

Isolert etter ras

Jon Edvin Forfod, daglig leder ved Kifo fisk.

Jon Forfod leder gruppa som jobber for ny vei til Roan.

Foto: Morten Andersen / NRK

Senest i sommer gikk det et ras ved Hellfjord som isolerte deler av kommunen, og 500 av innbyggerne kom seg ikke noe sted. Og det er ikke første gang sånt skjer.

– Dette handler om folks bolyst, redsel for ras, og redselen for ikke å rekke ferja på grunn av veistandarden vi har i dag. Vi lever med en nesten daglig frykt for at det skal skje dødsulykker, og sånn kan det ikke fortsette, sier Jon Forfod.

Han leder nå ei gruppe som skal jobbe videre for å få sentrale myndigheter med på laget.

– Vi må først en tur til Trondheim for å treffe sentrale politikere der. Men vi må nok også til Oslo fordi det er der de store pengene er, sier han.

Omkjøringsvei

I sommer var også Roan-ordfører Jan Helge Grydeland på banen og krevde ny vei etter raset.

– Vi vil ha en omkjøringsvei slik at vi kan kjøre to veier. Vi har for tiden dialog med Sør-Trøndelag fylkeskommune om å få etablert en omkjøringsvei i Roan. En slags form for nødvei. Vi er i dialog, og så får vi se hvordan det blir etter hvert, sa Grydeland til NRK.

Ras ved Hellfjord

Fylkesvei 14 ble stengt etter raset ved Hellfjord.

Foto: Ståle Yttrehus/NRK