Hopp til innhold

Ønsker at alle oljetanker skal graves opp

Fra 2020 er det forbud mot fossil oljefyring i Norge. Miljødirektoratet foreslår at alle nedgravde oljetanker som ikke lengre brukes, må tømmes og fortrinnsvis graves opp.

Gammel oljetank i Hof

Å fjerne en oljetank kan koste mellom 10.000 og 30.000 kroner, ifølge Miljødirektoratet. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

Miljødirektoratet har sendt Klima- og miljødepartementet et forslag til endringer i dagens forskrift om nedgravde oljetanker. Endringen skal blant annet klargjøre hvilket ansvar man har hvis man eier en nedgravd oljetank.

Må graves opp

Direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro.

Ellen Hambro er direktør i Miljødirektoratet.

Foto: Fotograf John Petter Reinertsen / Klif

– Vi foreslår at alle nedgravde tanker som ikke er i bruk, må tømmes, rengjøres og graves opp. Uavhengig av hvor stor tanken er, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

– Tidligere måtte forskriften vedtas av kommunen, men ikke alle kommuner har gjort dette. Dermed varierte også kravene fra kommune til kommune. Mens enkelte kommuner stilte konkrete krav til nedgravde tanker tilknyttet boliger, har andre kommuner ikke gjort det. Nå blir det likt for alle tankeiere, sier Hambro.

Dersom en tank ligger vanskelig til, slik at det blir urimelig kostbart å grave opp tanken, kan kommunen gi tillatelse til at den tømmes, rengjøres og fylles igjen med grus eller andre stabile, naturlige masser.

– Men vi anbefaler at det skjer unntaksvis. Oppgraving er det sikreste tiltaket, og skiller seg ikke mye i pris fra igjenfylling, forteller Hambro.

10.000 til 30.000 kroner

En oppgraving eller igjenfylling koster normalt mellom 10.000 og 30.000 kroner, opplyser Miljødirektoratet.

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger og andre bygninger. I praksis fører det til at de fleste gjenværende nedgravde oljetanker vil gå ut av bruk og må fjernes.

For mange vil det lønne seg økonomisk å bytte ut oljefyring med fornybar energi. Enova gir støtte til å bytte ut oljefyring og til å fjerne selve oljetanken.

– Å bytte ut oljefyr eller parafin med for eksempel varmepumpe, vil koste en del på kort sikt, men man sparer det inn etter noen år fordi utgiftene til strøm, varmepumpe eller fjernvarme er betydelig lavere enn til fossil olje, forteller Hambro.

270.000 oljetanker

Det finnes trolig rundt 270.000 nedgravde oljetanker i Norge i dag. Tankene er laget av enten stål eller plast, og over 80 prosent antas å være mindre tanker på opptil tre kubikkmeter som er tilknyttet boliger og mindre bygg.

Mange av disse oljetankene er i ferd med å gå ut på dato, og dermed øker risikoen for lekkasjer. Beregninger fra forsikringsselskaper og bransjen antyder at kostnadene for å rydde opp etter en lekkasje kan komme på alt fra 40.000 og opp til flere millioner kroner.

I dag rapporteres det rundt 100 lekkasjer årlig rundt omkring i landet. Miljødirektoratet tror dette vil øke betydelig de kommende årene dersom ikke tankene tømmes, graves opp eller fylles igjen.