Hopp til innhold

Nytt varslingssystem ved St. Olavs hospital

I dag tar St. Olavs hospital i Trondheim i bruk et nytt system som skal varsle når redningshelikopteret SAR Queen går inn for landing ved sykehuset.

Sterk rotorvind fra den nye helikoptertypen har tidligere ført til skader, så det ble satt inn forsterka vakthold. St. Olavs hospital opplyser at vektere fortsatt skal rykke ut ved landing og avgang, men nå blir det også varsling med skilt, lyd og lys.

Formålet med de forsterka sikkerhetstiltakene er at ansatte, besøkende og pasienter skal bli varsla før helikopteret kommer, slik at de forlater området som er påvirka av rotorvind.

SAR Queen
Foto: Hanne Wilhelms / NRK