Nytt samisk kultursenter i Snåsa

Regjeringa vil betale for et nytt nasjonalt sørsamisk kultursenter i Snåsa.

Samisk kultursenter i Snåsa

Slik tenker arkitektene i SQ Arquitectos, Valencia at det nye samiske kultursenteret i Snåsa skal se ut.

Foto: Statsbygg

Det nye bygget vil koste mellom 200 og 250 millioner kroner, skriver Trønder-Avisa.

Nå er det håp om at pengene vil bli bevilget over statsbudsjettet enten neste år eller i 2014. Skal det med neste år, må det inn i revidert budsjett for 2013.

De eksisterende lokalene til kultursenteret er for små og det har vært arbeidet i mange år for å få reist et nytt. Og arbeidet har tatt tid. Statsbygg utlyste en arkitektkonkurranse for flere år siden og her ble vinneren kåret i 2009. Senteret skulle være klart for byggestart våren 2012.

Stor glede i Snåsa

– Dette er et gjennombrudd, sier ordføreren i Snåsa, Vigdis Hjulstad Belbo.

Det er Statsbygg som har levert planene om bygget som regjeringa nå har bestemt seg for å finansere.

Saemien Sijte

Saemien Sijte

Foto: Statsbygg

Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter som i tillegg til den museale virksomheten også skal arbeide med kulturspørsmål som har som hovedmål å styrke den sørsamiske identiteten og fellesskapsfølelsen.