Hopp til innhold

– Dette er en zoologisk sensasjon

For første gang på over 60 år er det funnet en ny humleart i Norge.

Forskere fra NINA har funnet sibirhumle for første gang i Norge.

Frode Ødegaard

Forsker Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning.

Foto: Geir Wennberg / NRK
Humle søker selje

Humler og bier er viktige for verdens matproduksjon.

Foto: Knut Dreiås

– Dette er noe mange har drømt om og lett etter, sier Frode Ødegaard, insektforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Onsdag i forrige uke fant han, som den første i landet, en sibirhumle under feltarbeid på Hvaler i Østfold.

Ødegaard kaller funnet en zoologisk sensasjon, og sier at det er over 60 år siden forrige gang det ble funnet en ny humleart i Norge.

Kommer østfra

Sibirhumla har vandret vestover fra Russland. Den er observert i Finland, men aldri i Sverige. Og det er altså første gang arten er funnet i Norge.

Den spesielle humla ligner på en annen norsk art, nemlig lynghumle.

– Men den har mye kortere behåring og så har den gul bart og hvite hår på leggene. Den kombinasjonen sammen med fargene er det ingen andre som har.

Ødegaard forteller at funnet har vært en godt bevart hemmelighet i en uke.

– Det har vært helt utrolig. Og det har vært vanskelig å holde tett fram til nå, for jeg ville offentliggjøre dette på en skikkelig måte.

Naturlig vandring

Insektforskeren mener sibirhumlas ankomst er positivt. Årsaken er at den har vandret hit naturlig, og dermed har den tilpasset seg gradvis.

Han har heller ikke fått rapporter om at humla kan være skadelig med tanke på parasitter og sykdommer, eller at den kan utkonkurrere andre humler.

Må revidere plakat

Før onsdag hadde Norge 34 humlearter. Nå er tallet 35, og dette får følger for NINA som har fått laget en plakat over Norges humler.

6.000 plakater ligger på lager hos insituttet i Trondheim, og samtlige er nå utdaterte.

– De er nytrykte i år og de må revideres. Nå er de utdaterte, men sånn er livet

Viktige insekter

En trededel av norske bier og humler står på den såkalte rødlisten over truede arter.

Det kan være alvorlig, for disse insektene er viktige for produksjonen av mat.

– Pollinerende insekte, først og frems bier og humler, er ekstremt viktige for verdens matvareproduksjon. 70 prosent av verdens landbruksvekster pollineres av insekter, og opptil 30 prosent av maten vi spiser kommer fra pollinerte planter, sier Frode Ødegaard.

Siste fra Trøndelag