– Levanger verst, Trondheim best

– Levanger er et skrekkeksempel når det gjelder klimapolitikken. Det hevder forfatterne bak en ny bok om norske kommuners klimaarbeid.

Levanger sentrum

Besteforeldrenes Klimaaksjon hevder Levanger kommune ikke har gjort noe for klimaet etter 2009.

Foto: Knut Reitan / NRK

Svein Skotheim og Bente Bakke lanserte onsdag boka «Hva skjer. To besteforeldre på klimareise i Norge». Der har de undersøkt hvordan norske kommuner jobber for miljøet og redusering av klimagassutslipp.

Trondheim kommune kommer best ut, mens Levanger i Nord-Trøndelag beskrives av forfatterne som et skrekkeksempel.

– Levanger kommune var tidlig ute med klimaplan og målsettinger, men etter 2009 har de lagt vekk hele planen og ikke gjort noen ting, sier Skotheim til Dagsavisen.

Fra Høyre til De Grønne

Besteforeldreaksjonen

I 2011 demonstrerte Besteforeldre-aksjonen mot utbygging av de planlagte luftmastlinjene i Hardanger.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Skotheim har vært partisekretær i SV, mens Bakke har gått fra å være stortingsrepresentant for Høyre til aktivist i Miljøpartiet De Grønne.

Nå er begge aktive i Besteforeldrenes Klimaaksjon, et tverrpolitisk nettverk som vil bidra til at våre etterkommere skal arve en jord i økologisk balanse.

Skotheim sier at mange kommuner har fulgt statlige pålegg om å lage klimaplaner, men ikke alle følger opp med konkrete tiltak.

– Dette er uholdbart. Kommunene må forankre planene i politiske vedtak knyttet til energibruk i egne bygg, bedring av kollektivtilbudet og tilrettelegging for syklister og fotgjengere, sier han.

– Dette er egentlig bare tull

På sin reise fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør, har de engasjerte besteforeldrene sett alt fra engasjerte kommuner til de som gir blaffen.

– Når jeg graver og spør byråkrater og politikere i Levanger om klimaplanen, så sier de at «dette er egentlig bare tull», sier Skotheim.

Ordfører i Levanger, Robert Svarva, tar selvkritikk på at klimaplanene ikke er fulgt opp godt nok, men hevder at kommunen tar klimautfordringene på alvor.

– I Levanger er E6 den største kilden til klimagasser. Å stoppe den er ikke et alternativ, sier han til Levanger-Avisa.

Svarva trekker frem fjernvarme i kommunale bygg, bysykkelordning og elbiler som eksempler på deres miljøsatsing.

Trondheim best i klassen

Torget i Trondheim

Trondheim kommune får derimot skryt for sine klimatiltak.

Foto: Håvard Zeiner / NRK

Men det finnes altså lyspunkter. Trondheim kommune kommer best ut i undersøkelsen, og får skryt av aksjonen for å jobbe systematisk og med målbare tall.

– Alle klimatiltak er politisk implementert og plassert i budsjetter. Trondheim driver også bare på med det som kommunen har mulighet til å påvirke, sier Skotheim til Dagsavisen.

Han mener ingen andre jobber så systematisk med sine klimatiltak som Trondheim, og at kommunen er et forbilde for andre.

Siste fra Trøndelag

Grete Thobroe, programleder Midtnytt

Grete Thobroe gir deg kveldens Midtnytt

Grete Thobroe gir deg kveldens Midtnytt