Hopp til innhold

Forskere mener overvektige og røykere bør langt frem i køen for koronavaksine

Dette er den første forskningen som viser at røyking og overvekt har en sannsynlig direkte sammenheng med alvorlig covid-19.

Nærbilde av hånda til en mann som holder en sigarett mellom pekefinger og langefinger

RØYKING: Det har vært motstridende funn når det gjelder røyking og risiko for alvorlig koronasykdom. Nå mener NTNU-forskere å ha funnet ut at røykere har større risiko for alvorlig covid-19-sykdom enn ikke-røykere.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Forskningen forteller oss to ting: At forebygging av røyking og overvekt vil redusere risikoen for covid-19. Og at røykere og folk med overvekt bør prioriteres foran i vaksinekøen.

Det sier NTNU-professor og overlege i intensivmedisin, Erik Solligård.

Han jobber ved Geminisenteret for sepsisforskning i Trondheim, sammen med blant andre professor Jan Kristian Damås og postdoktor Tormod Rogne.

Trioen har i samarbeid med britiske forskere gjort funn som viser at røyking og overvekt i seg selv gir økt risiko for covid-19.

De har kommet frem til dette ved å se på genene til flere hundre tusen europeere.

Lett overvekt

OVERVEKT: Veier du for mye, har du økt risiko for å bli alvorlig syk av koronaviruset. Det viser ny forskning fra Norge og Storbritannia.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Røyking og korona: Mener røykere ikke er beskyttet – tvert om

Forskning.no skrev først om NTNU-forskernes funn.

Studien er publisert i Circulation, et svært anerkjent medisinsk tidsskrift.

Sammenhengene mellom røyking og korona og overvekt og korona har tidligere vært forsket på. Men ingen har tidligere klart å utelukke at pasientene er blitt alvorlig syke av andre mulige årsaker enn overvekten eller røykingen.

Overvekt står på FHI sin listen over risikofaktorer for alvorlig covid-19. Men røyking ble i april fjernet fra listen, fordi det ikke fantes studier som ga en klar årsakssammenheng.

En kontroversiell studie har antydet at røyking beskytter mot korona.

Postdoktor Rogne mistenker at skjevheten i hvem som er inkludert i den kontroversielle studien kan forklare den «beskyttende effekten».

Tormod Rogne, lege og postdoktor ved NTNU. Dette er et portrettbilde av ham, iført hvit frakk.

Postdoktor ved NTNU, Tormod Rogne.

Foto: Karl Jørgen Marthinsen / NTNU

– Røykere er generelt underrepresentert i medisinske studier. Hvis det samme gjelder for koronastudier, kan det se ut som at røyking i seg selv beskytter, fordi færre røykere ser ut til å bli syke. Men det kan altså handle om at de ikke har deltatt i studiene, sier han.

Hvorfor skal de som velger å røyke få vaksine først?

Prioriteringer i vaksinekø kan skape heftige diskusjoner. Kanskje spesielt når NTNU-professor Solligård mener at røykere bør langt frem i en slik kø.

– Hvorfor skal de som selv velger å røyke gå foran andre?

– Dette er et etisk krevende spørsmål, mener han.

Ifølge ham avhenger svaret av hvorvidt vi har et kortsiktig eller langsiktig perspektiv:

Portrettbilde av NTNU-professor Erik Solligård. Han er iført hvit frakk og står i sykehusomgivelser.

Professor ved NTNU, Erik Solligård.

Foto: Karl Jørgen Marthinsen / NTNU

– Røykere er mer utsatt for covid-19, og det er ikke nødvendigvis enkelt å raskt slutte å røyke. Kanskje bør vi prioritere røykere på kort sikt når vaksine etter hvert forhåpentligvis kommer, men ikke på lang sikt, sier professoren.

Samtidig understreker han at blant andre helsepersonell og personer med underliggende sykdommer selvsagt også må prioriteres i vaksinekøen.

Overvekt og korona: Risikoen for alvorlig covid-19 øker jo høyere BMI du har

Når det kommer til overvekt og covid-19, har Storbritannias statsminister, Boris Johnsen, blitt et «ansikt utad».

Han skal være overbevist om at hans overvekt var grunnen til at han ble alvorlig syk og innlagt på intensiven da han fikk covid-19. Nå fronter han en kampanje mot overvekt.

– Funnene våre viser at det ikke bare er sykelig overvekt, fedme, som gir økt risiko for alvorlig covid-19. Risikoen øker jo høyere BMI du har, forklarer Solligård.

Har forsket på genene til flere hundre tusen mennesker

Forskningen konkluderer med at det er røyking i seg selv, og høy vekt i seg selv, som øker risikoen.

Forskerne har sett på data fra flere hundre tusen personer med europeisk opphav. De brukt offentlig tilgjengelige data i tillegg til Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og UK Biobank.

Når postdoktor Rogne skal forklare hvordan de har gått frem, er han klinkende klar på at dette er komplisert!

Metoden deres skiller seg fra tradisjonell forskning.

– Ved tradisjonelle studier er det vanskelig å finne ut om vekten din eller røykingen din i seg selv gir alvorlig covid-19, eller om det skyldes andre faktorer som henger tett sammen med veksten eller røykevanene.

For å komme rundt dette problemet, så de på genene til studiedeltakerne.

– Det er tilfeldig om du arver genetiske variasjoner som øker sannsynligheten for å bli overvektig. Livsstil og kroniske sykdommer som vil kunne påvirke din faktiske vekt, vil ikke påvirke din genetisk predikerte vekt. Dermed kan vi se på den isolerte effekten av vekt på risiko for alvorlig covid-19. Det samme gjelder for røyking, forklarer Rogne.

NTNU-forskningen er basert på mangeårig sepsisforskning. Sepsis er en alvorlig betennelsestilstand i blodet, og kalles også blodforgiftning. Om lag 40–50 millioner mennesker i verden rammes årlig.

Feilregulering av immunsystemet er en fellesnevner for både sepsis og alvorlig covid-19.