Hopp til innhold

NHO fornøyd

Næringslivets Hovedorganisasjon mener fylkesmennenes anbefaling til kommunereformen er et godt utgangspunkt for videre arbeid med kommunestruktren i Trøndelag. Regiondirektør, Merethe Storødegård, mener dette gjør det lettere å skape bedre bo- og arbeidsmarkedsregioner.