Hopp til innhold

Nå vil også jentene bli ingeniører

Stadig flere søker høyere utdanning. Nå velger også jentene realfag.

Immatrikluering ved NTNU i 2009

Immatrikulering ved NTNU i 2009.

– Vi ser at det fortsatt er stor interesse for høyere utdanning, og at de rekordhøye tallene fra i fjor holder seg, sier Bente Ringlund Bunæs, daglig leder i Samordna opptak i en pressemelding.

Totalt økte antallet som søker seg til høyere utdanning med 1,2 prosent fra i fjor, eller 1400 flere søkere. Størst økning får pedagogiske fag og lærerutdanningen.

Flere kvinner til realfag

På Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet har andelen kvinnelige søkere til tekniske fag økt med 30 prosent.

Rotte med elektroder

Ved NTNU kan realfagstudentene blant annet fortsette med hjerneforskning på rotter.

Foto: NTNU

– Vi har jobbet mye med å øke interessen for realfag, spesielt blant jentene. Det er et langsiktig arbeid som vi nå ser resultatet av, sier prorektor ved NTNU Berit Kjelstad.

Hun tror det er informasjonsarbeidet de har gjort som er hovedårsaken til at jentene velger realfag.

– Vi har prøvd å gjøre ting som engasjerer spesielt jentene, sier hun.

Halvparten av fagene som tilbys ved NTNU er klassiske teknologistudier. Og nesten halvparten av søkerne som har universitetet som førstevalg er kvinner, viser tallene fra Samordna opptak.

Kvinneandelen står spesielt sterkt blant dem som vil bli realfaglektor. Hele 62 prosent av alle som søker realfaglektor-studiene er kvinner.

Ny generasjon realfaglærere

Her er også økningen, 28 prosent fra fjoråret, totalt sett den største. Nok en gledelig nyhet for prorektoren.

– Vi står foran et generasjonsskifte i videregående skole. Derfor er det veldig gledelig med så stor økning på lektorstudiene, sier Kjelstad.

Stor vekst hos høgskolene

Også Høgskolen i Sør-Trøndelag melder om størst økning i antall søkere til realfag. Ingeniør- og teknologifagene hadde alle en økning mellom elleve og 43 prosent.

Høgskolen i Nord-Trøndelag ser størst vekst i antallet søkere til trafikklærerutdanningen. Men også helsefag- og grunnskolelærerutdanningene øker betydelig.