Midtnytt torsdag 19.45

Litt seinere enn vanlig: Nyheter fra Trøndelag ved Odd Rune Wolden.

Nyheter fra Trøndelag ved Odd Rune Wolden.