Midtnytt 2300

Siste nyhetssending fra Midtnytt kommer kl 2300 i dag. Nyhetene blir presentert av Kristin Agerlie.