Menneskesmitte knyttes ikke til gris

Det er ingen kobling mellom utbruddet av antibiotikaresistente bakterier hos gris i Nord-Trøndelag og påvisningen av MRSA-smitte hos fire personer ved Ladesletta helse- og velferdssenter i Trondheim.

Ladesletta

Tre beboere er flyttet til et annet sykehjem og en ansatt er sykmeldt etter at MRSA-smitte ble påvist.

Foto: Kristin Heggdal / NRK

Eli Sagvik, smittevernoverlege i Trondheim

Eli Sagvik er smittevernoverlege i Trondheim kommune.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

I februar og mars ble den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA påvist i 15 svinebesetninger i Trøndelag og Troms. De fleste tilfellene var i Nord-Trøndelag hvor tusenvis av gris ble slaktet og grisefjøs desinfisert.

Det ble også tatt prøver av rundt 30 personer som hadde hatt kontakt med de smittede grisene.

MRSA-varianten som er påvist ved Ladesletta i Trondheim utelukker en kobling til smitten i norske grisefjøs, sier smittevernoverlege Eli Sagvik.

– Den er ikke koblet mot MRSA som er funnet i grisebesetninger. Det er ikke en dyreassosiert MRSA, forteller hun.

Smittet ansatt sykmeldt

Det var tirsdag denne uka at Trondheim kommune gikk ut og bekreftet smitte ved Ladesletta helse- og velferdssenter. Tre beboere er flyttet til en egen smittevernavdeling ved E. C. Dahls helse- og velferdssenter, hvor det er satt i verk forebyggende tiltak. Den fjerde, en ansatt, er sykmeldt.

– Den ansatte blir sykmeldt og får behandling for denne smitten, sier Sagvik. Varigheten av sykmeldingen er hennes kontor med på å sette, for den ansatte skal være smittefri for å få gå tilbake på jobb.

Ifølge overlegen prøver de å spore smittekilden, men det er en komplisert oppgave. Det er uklart hvem som ble smittet først og noen beboere har vært på andre institusjoner tidligere.

- Vi prøver å spore tilbake der de har vært, og varsler andre institusjoner, men det er vanskelig å vite hvor langt tilbake vi må gå, sier Sagvik, og forklarer at man kan være bærer av smitte uten å bli syk.

Trenger ei uke for å få oversikt

Smittevernlegen poengterer at de ikke er noe stort utbrudd de har i kommunen. Den antibiotikaresistente bakterien er mest farlige for nyopererte og personer med nedsatt immunforsvar. MRSA smitter hovedsaklig ved nærkontakt og via gjenstander. Nå avventer Sagvik ytterligere prøvesvar før de kan utelukke flere tilfeller.

– Det tar noen dager før vi får endelig svar. Vi må ha ei uke til for å få fullstendig oversikt, sier hun.