Mener fylkeskommunens anbudskonkurranse fremstår som fiktiv

Først kjøpte Trøndelag fylkeskommune tjenester av et firma som ikke lønnet arbeiderne. Nå anklages de for mulig ulovlig anbudsprosess i en annen byggesak.

Charlottenlund videregående skole, paviljong

Arbeidet med vann og avløp rakk så vidt å komme i gang utenfor Charlottenlund videregående skole, før Trøndelag fylkeskommune avlyste anbudet. Samtidig som skolen står uten de nye undervisningsrommene de ble lovet, anklages fylkeskommunen for aktivitet som bryter med reglene rundt offentlige anbud.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Anbudskonkurransen kan fremstå som fiktiv. I beste fall har den vært høyst diskutabel, sier advokat Thomas Lidal Jamne.

Saken gjelder konkurransen om å få bygge en paviljong med fem undervisningsrom på Charlottenlund videregående skole i Trondheim. Fem tilbydere deltok i anbudskonkurransen innen fristen 22. juni.

Trøndelag fylkeskommune ville ha paviljongen ferdig på to måneder. På grunn av kort tidsfrist, ba tilbyderne om rask avgjørelse. Men til tross for purringer, ga ikke fylkeskommunen lyd fra seg før 30. juli. Beskjeden var da at Rcontainer fikk oppdraget – en meddelelse advokaten mener ikke oppfylte lovens krav til begrunnelse. Den endelige meddelelsen kom en drøy uke senere.

En av de andre tilbyderne, Modul og Byggvare, begynte å mistenke mulig ulovlig saksbehandling.

Rykter om møter

De fikk nyss i at fylkeskommunens to saksbehandlere hadde vært i minst ett møte med Rcontainer, på Gardermoen før konkurransen var avsluttet.

Slike møter bryter med grunnleggende prinsipper i offentlige anskaffelser.

Paviljongsaken er ikke eneste grunn til at det stormer rundt fylkeskommunen. NRK fortalte i forrige uke at Trøndelag fylkeskommune anklages for sosial dumping, på bakgrunn av at de hyret en bedrift som ikke lønnet arbeiderne.

Avlyste plutselig anbudet

Advokat Jamne, som representerer Modul og Byggvare, henvendte seg til fylkeskommunen i paviljongsaken. Han ønsket svar på hva som hadde foregått, hvilket forhold det var mellom fylkeskommunen og anbudsvinneren og hvordan intensjonsavtalen dem imellom var blitt formidlet.

– Ingenting ble besvart. Vi sendte derfor formell klage med spørsmål om forholdet mellom fylkeskommunen og bedriften, sier Jamne.

Charlottenlund videregående skole, paviljong

Trøndelag fylkeskommune innrømmer at to saksbehandlere fra dem møtte anbudsvinner Rcontainer før anbudsprosessen om paviljongbyggingen var over. En annen tilbyder, Modul og Byggvare, hyret en advokat for å ettergå anbudsprosessen, selv om de frykter å miste fremtidige anbud i fylkeskommunen.

Foto: STEIN LORENTZEN / NRK

«Vi ikke kan se at det utgjør feil», svarte fylkeskommunen først. Men brått snudde de – og avlyste anbudet. Da begynner varsellampene for alvor å lyse hos Jamne. Han tror ikke avlysningen var tilfeldig.

– Det hindrer at vi får innsyn. Ved avlysning blir ikke klager vurdert, sier advokaten.

– Uheldig, men ikke snuskete

Rune Venås, eiendomssjef i Trøndelag fylkeskommune, innrømmer saksbehandlerne var i kontakt med Rcontainer før endt anbudsprosess.

Rune Venås, eiendomssjef i Trøndelag fylkeskommune

Eiendomssjef i fylkeskommunen, Rune Venås, sier klagerne vil få innsyn i alle forhold knyttet til paviljongsaken etter at kontrollutvalget har sett på saken.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– At vi nå avlyser anbudet, viser at internkontrollen vår fungerer. Saken er uheldig for fylkeskommunen, men vi avviser at det har foregått snusk, sier Venås.

Han mener det er en sterkt beklagelig saksbehandlingsfeil at saksbehandlerne var i kontakt med en tilbyder uten å meddele det til de andre tilbyderne. Samtidig sier han at anbudskonkurransen er avlyst fordi ingen tilbud tilfredsstilte ønsket leveringstid, selv om de først ga Rcontainer oppdraget.

Eieren av Rcontainer, Senol Kamburce, avviser overfor NRK enhver form for samrøre med fylkets saksbehandlere.

Fylkesordføreren: – Uakseptabelt

Fylkeskommunens kontrollutvalg har rettet kritikk mot administrasjonen fordi de ikke avdekket at firmaet som sto for fasadeoppussingen drev ulovlig. Nå bekrefter utvalgets leder, Jan Grønningen, at de trolig vil se nærmere på paviljongsaken også:

– Påstandene er veldig alvorlige – det er grunn til å finne ut om det er hold i dem. I første omgang har vi bedt rådmannen om en orientering, noe vi vil få i løpet av kort tid.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik mener det er uakseptabelt at fylkeskommunen ikke etterlever kravene fra politikerne.

– Vi har strengere krav enn andre, og bruker mye penger på å investere i utbygginger. Vi ønsker å være en pådriver for et seriøst arbeidsliv, med riktige konkurranser mellom de som tilbyr. Det er viktig at kravene følges opp.

Eiendomssjef Venås sier fylkeskommunen vil legge frem alle forhold til kontrollutvalget, også det advokat Jamne og Modul og Byggvare vil ha innsyn i.

– Det vi de få gjennom kontrollutvalget, sier Venås.