Pusset opp for fylkeskommunen – betalte ikke lønn og feriepenger

Trøndelag fylkeskommune kjøpte tjenester av et firma som ikke betalte lønn til ansatte og manglet nødvendig fagkompetanse. – Sosial dumping, mener Fellesforbundet.

Oppussing av fylkeskommunen i Trøndelag

Deler av oppussingsarbeidet hos Trøndelag fylkeskommune ble utført av firmaet Atcon AS. I ettertid viser det seg at selskapet manglet både faglig kompetanse, og i tillegg betalte de ikke ut lønn til sine ansatte.

Foto: Stein Lorentzen/NRK

– Det verste tilfellet mangler lønn i tre måneder. De to andre mangler lønn for to måneder. Samlet sett så snakker vi om 500.000 kroner i lønn- og feriepenger, sier Terje Eriksen i Fellesforbundet i Trondheim.

Det er Trøndelag fylkeskommune som har brukt et firma til å pusse opp fasaden på bygget. Dette firmaet har verken lærlinger eller fagarbeidere, og i tillegg har de unnlatt å betale lønn til flere arbeidere.

Terje Eriksen i Fellesforbundet

Terje Eriksen hos Fellesforbundet i Trondheim sier forholdene for disse arbeiderne er forferdelige. Han mener dette er sosial dumping.

Foto: Stein Lorentzen/NRK

Nå får fylkeskommunen kritikk fra eget kontrollutvalg og fra Fellesforbundet.

– Det er veldig uheldig. Når det kommer arbeidstakere hit, som ikke har fått lønn, da vil jeg si det er arbeidstakere som er nederst på næringskjeden. Kanskje er de i en situasjon hvor de faktisk ikke kommer seg hjem til hjemlandet sitt fordi de mangler penger. Jeg mener dette er sosial dumping, sier Eriksen.

– En rekke mangler

Når Fellesforbundet foretar et søk på firmaet som ble tildelt jobben, finner de flere mangler. Obligatorisk tjenestepensjon fra 2016 er ikke utbetalt og i tillegg har staten et utestående skattekrav på 82.000 kroner i februar i år.

– Jeg synes man har feilet når man ikke har benyttet en godkjent lærerbedrift. Man må ha lærlinger på et slikt prosjekt. Og man må sørge for at bedriften har kompetanse innenfor det som skal utføres. Her mener jeg det er en rekke mangler og dårlig utført arbeid, sier Eriksen.

Fellesforbundet meldte krav til bedriften i juni, og varslet fylkeskommunen på samme tid.

Saken endte hos kontrollkomiteen i Trøndelag fylkeskommune. Leder i komiteen, Jan Grønningen, konkluderer med at firmaet ikke burde ha vunnet noen konkurranse om å få pusse opp fylkets fasade.

– Når hoved- og underentreprenøren ikke hadde godkjente kontrakter med tanke på det faglige arbeidet som skulle utføres, så burde de ha vært avskaffa allerede i ansettelsesprosessen. Det er en feil at det ikke skjedde, sier Grønningen til NRK.

Fasadeoppussing av fylkeskommunen i Trøndelag

Prosjektet som skulle koste 1,35 millioner kroner, vil trolig bli dyrere. Fasaden er fremdeles ikke ferdig oppussa.

Foto: Stein Lorentzen/NRK

Må betale lønna to ganger

Fasadeforbedringen er ikke ferdig per dags dato. Og prosjektet vil mest sannsynlig bli dyrere enn de 1,35 millioner kronene det skulle koste. Fylkesrådmannen, Odd Inge Mjøen, beklager at de valgte firmaet Atcon AS til deler av oppgaven.

Han forstår at dette ikke ser bra ut for fylkeskommunen.

– Denne kontrollen som skulle vært foretatt av underentreprenøren, var ikke god nok. Vi burde ha avvist denne aktøren, sier Mjøen.

Firmaet Atcon AS er nå slått konkurs, og har ikke svart på NRKs henvendelser.

Nå må de tre arbeiderne vente på lønn fra lønnsgarantifondet. Det betyr at det offentlige nå må dekke lønnen to ganger. Først må de betale firmaet og deretter arbeiderne for det de har utført.

Trøndelag fylkeskommune innfører nå skjerpede rutiner i forbindelse med konkurranseutsettelser.