Hopp til innhold

Meir politi - mindre i distrikta

Trøndelag politidistrikt får 34 nye stillingar av i alt 650 nye politiårsverk i 2017. Målet er at det skal bli to politiårsverk per tusen innbyggarar innan 2020. Dette skjer samstundes som politiet legg ned lensmannskontor i distrikta.