NRK Meny
Normal

Mange studenter forsvinner

Tre av ti studenter ved de tre høgskolene i Trøndelag fullfører ikke profesjonsutdanninga. Med andre ord slutter 1000 studenter hvert år.

Studier

Størst frafall er det på økonomiutdanninga ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Foto: Ellinor Hansen / NRK

Tallene fra Database for statistikk for høyre utdanning, viser at mellom 60 og 70 prosent av studentene ved Dronning Mauds Minne og Høgskolen i Nord- Trøndelag gjennomfører studiet, ved Høgskolen i Sør-Trøndelag fullfører 73 prosent.

Møter ikke opp

– Det er for mange som slutter, og vi er usikre på årsaken. Mange av de som får brev om at de er tatt opp, møter ikke engang fram. Noen forsvinner så fort de kanskje skjønner at dette ikke er hva de trodde. Noen mister vi også fordi de etter å ha fått opptaksbrev fra oss, kommer inn på en annen skole som de har hatt høyere på prioriteringslista, sier rektor ved Dronning Mauds Minne, Elin Alvestad til HøgskoleAvisa.

Strengere opptakskrav

Hun mener de kanskje burde vurdere strengere opptakskrav for å unngå at de får studenter som egentlig ikke er motivert til akkurat førskolelærerstudiet som det dreier seg om her.

– Dette vet vi naturligvis ikke nok om. Men det er mulig vi bør stille strengere opptakskrav, for eksempel at de må ha 3 i norsk. Det er tross alt en lederutdanning på høyskolenivå, og jeg ser ikke bort fra at mange studenter har et urealistisk bilde av hva som kreves, sier hun.

På Dronning Mauds Minne har de forsøkt å finne ut hva årsaken er.

– Vi må nesten snakke med hver enkelt som slutter. Dette har vi prøvd. Vi har sendt ut et spørreskjema med frankert svarkonvolutt til de som bare forsvinner, men det er ikke mange som svarer.

Sykepleie på topp

Forskjellene mellom de ulike fagene er stor. På topp ligger sykepleierstudiene, der 90,8 prosent studentene ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) gjennomførte studiene. Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Hist) var tallet 82,1 prosent i fjor.

Mange studenter ved andre helsefag gjennomfører også i stor grad. For økonomiutdanninga ved HiST, en treårig bachelorutdanning, fullførte halvparten.

– Disse tallene gjenspeiler ikke virkeligheten, sier dekan Ove Gustafsson ved Trondheim økonomiske høgskole.

– Saken er at svært mange av våre oppmeldte studenter bare tar et år eller to, og følgelig aldri fullfører for eksempel revisor- eller regnskapsutdanning. De er bare interessert i å ha en delvis utdanning før de tar fatt på noe annet. De vil ha litt økonomikunnskap, før de tar en annen utdanning. Dessuten kan det være folk som har et år på BI, før de går videre på andreåret her hos oss. Tallene slik de framstår, er derfor ikke sammenliknbare med et vanlig treårig profesjonsstudium, mener dekan Ove Gustafsson ved TØH.

Video fra Trøndelag

Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.