Må rive Blekens hovedverk

St. Olav domkirke i Trondheim har ikke råd til å bevare alterveggen med Håkon Blekens store stein- og glassmosaikk når de river den gamle kirka.

Håkon Blekens stein- og glassmosaikk på altertavla

Håkon Bleken lagde den store stein- og glassmosaikken da St.Olav domkirke ble bygd i 1972.

Foto: NRK

– Vi syns det er helt forferdelig, sier Egil Mogstad som er talsperson for styringsgruppa i byggesaken til den katolske kirka i Trondheim..

Den katolske menigheten har vokst fra 500 medlemmer til 5.000 siden kirka ble bygd i 1973.

Egil Mogstad

I Sør-Trøndelag er det rundt 15.000 katolikker i Sør-Trøndelag, som tidvis benytter seg av kirka.

– Vi har seks messer hver søndag, og det er bare plass til rundt 200 inne i kirka, sier Mogstad.

Sitter fast på murstein

Derfor skal de rive kirka og bygge ny på den samme tomta like ved Nidelva i Trondheim.

Problemet er at kunstverket er satt opp på en mursteinsvegg og lar seg ikke flytte.

Den står på skrå i forhold til det nye kirkebygget, slik at de ikke greier å integrere det i nybygget.

Blekens hovedverk

Kunstverket dekker hele alterveggen på ti ganger seks meter, og ble lagd samtidig som kirka.

Håkon Bleken

Kunstner Håkon Bleken håper noen vil redde den store stein- og glassmosaikken fra tilintetgjørelse

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

– Det er ett av mine hovedverker, sier kunstner Håkon Bleken.

Han blir regna som en av landets fremste billedkunstnere, og er representert i sentrale museer og gallerier.

I tilegg kan man se flere av hans kunstverk i offentlig bygg, blant annet Oslo Sentralstasjon og Oslo Konserthus. Han skal også levere et større verk til Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital.

– Det er ikke særlig morsomt at de må rive veggen, men de har vel sjekka ulike muligheter, sier han.

Blekens kunst er viktig, men vi drukner nesten i praktiske problemer

Egil Mogstad, den katolske kirke i trondheim

– Et vanskelig valg

I følge Egil Mogstad har kirka blant annet prøvd å gjøre et makeskifte med Trondheim kommune.

– Vi har spurt ordføreren og rådmannen om det er mulig å bytte til oss ei annen sentral tomt, sier han.

St.Olav domkirke i Trondheim

Den katolske kirke i Trondheim er et modernistisk bygg fra 1973. Nå er den både i for dårlig forfatning og for liten for den katolske menigheten i Trondheim

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

– Så kunne kirka og kunstverket blitt bevart og stilt ut, men det gikk ikke.

Han sier de kvier seg for å rive veggen.

– Den katolske kirka har ingen tradisjon for å ødelegge kunst, tvert imot, sier han.

– Men vi har også andre oppgaver å ta vare på.

– Har viktigere oppgaver enn kunst

Menigheten til den katolske kirka i Trondheim består av folk av 95 ulike nasjonaliteter.

– Blekens kunst er viktig, men vi drukner nesten i praktiske problemer, sier Mogstad.

– Jeg vil påstå at vi er det største integrasjonstedet i Trondheim.

Et møtested for innvandrere

Den nye kirka kommer til å koste 60 millioner kroner. I tilegg til kirkerommet skal det være plass til kontor, lokaler for trosopplæring og sosiale arrangement.

– Vi har så mange i menigheten som ikke har råd til å leie egne lokaler til bryllup og store dager, så vi spiller en viktig rolle som sosialt sted for innvandrere, sier Mogstad.

Kunsten kan reddes

Det er ikke umulig å redde kunstverket. Stein- og mosaikkveggen kan tas ned bit for bit, og settes sammen igjen.

Men det blir for dyrt for menigheten, for prislappen på den nye kirka er allerede høy.

– Folkene i vår menighet er ikke rike nordmenn, sier Mogstad.

Bleken mener noen andre må komme på banen.

– Det fins folk med penger i byen, men det er bare så vanskelig å få tak i pengene, sier Bleken.

Vil flytte hele kirka

Han sier han har snakka med arkitekt Per Kartvedt, som tegnet kirka.

De er enige med kunsthistoriker Daniel Johansen som mener det spesielle bygget, som er typisk arkitektur for 60- og 70-tallet, bør flyttes til Sverresborg folkemuseum i Trondheim.

– Dette er helt enestående i norsk sammenheng, med sitt modernistiske uttrykk, sier Johansen til Adresseavisen.

Han mener kirka er Midt-Norges mest rendyrkede modernistiske bygg, lagd av glass og stål.

– Det hadde vært en vinn-vinn situasjon, både veggen og bygget kunne vært redda, sier Bleken til NRK.