Må fjerne 1,2 millioner oppdrettslaks

Laksesykdommen pancreas disease (PD) er nå påvist i et oppdrettsanlegg i Vikna i Nord-Trøndelag.

Oppdrettslaks

Pancreas sykdom eller pancreas disease (PD) opptrer hos atlantisk laks og regnbueørret i oppdrett.

Foto: Marøy, Terje / SCANPIX

– Vi har tatt prøver i flere omganger, og omsider har vi fått verifisert diagnosen, sier distriktssjef John Bjarne Falch i Mattilsynet til NRK.

Det har vært mistanke om at fisk i anlegget hadde sykdommen, og nå er altså denne bekreftet, ifølge Mattilsynet.

Fire ukers frist

I starten av oktober var det 1.250000 fisk i merdene, og Mattilsynet har vedtatt at all laksen må fjernes. Selskapet har fått frist til 14. november med å gjøre dette.

I vedtaket heter det at de har gitt en frist på fire ukers for at anlegget, om mulig, skal kunne tømmes på en måte som reduserer tapene.

Fisken trenger ikke nødvendigvis å bli slaktet. Etter det NRK forstår, kan en løsning være å flytte den til et område hvor denne sykdommen er etablert.

Vil hindre spredning

PD regnes som en av de mest alvorlige fiskesykdommene i oppdrettsnæringen.

Mattilsynet har en strategi om å holde dette området fritt for PD, og to ganger tidligere har man fjernet syk fisk for å hindre at sykdommen etablerer seg i Nord-Trøndelag.

Mattilsynet mener at sykdommen i anlegget er i et tidlig stadium, og at det vil være stor risiko for spredning av smitte i tiden framover.

Store verdier

Fisken i anlegget representerer tett opp mot 6000 tonn sløyd laks, og selskapet SalmoNor har tidligere opplyst at de risikerer å miste halve årsproduksjonen sin neste år.

NRK har vært i kontakt med ledelsen i SalmoNor. De ønsker ikke å kommentere vedtaket fra Mattilsynet nå.

Selskapet kan klage på vedtaket, men denne vil ikke bli gitt oppsettende virkning. Det betyr at fisken må fjernes, selv om klagen ikke er behandlet.

– Dette gjør vi når det er avgjørende viktig at vedtaket blir gjennomført innen fristen, sier John Bjarne Falch i Mattilsynet.