Hopp til innhold

Løfter 300 tonn med brygge

Flere av bryggene i Trondheim preges av tidens tann. Nå skal Kjøpmannsgata 27 settes i stand.

Kjøpmannsgata 27 jekkes opp

Det må mange mindre jekker til når flere hundre tonn med gammelt tre-bygg skal løftes 30 centimeter opp.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Jeg synes det er artig å ta vare på det forfedrene våre laga. Det er interessant å se hvordan håndtvereke har jobba opp gjennom åra, sier Bjarne Lofthus i Lofthus Liftjig.

Bjarne Lofthus er spesialist på å jekke store bygg.

Bjarne Lofthus er spesialist på å jekke opp store bygg. Han har reiser rundt i flere land og gjøre vanskelige løfte-oppdrag.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Firmaet hans har fått jobben med å løfte den 300 tonn tunge brygge opp 30 centimeter. Et nitid arbeid som må gjøres av spesialister.

Lofthus har siden 90-tallet jobba med å jekke opp bygg og har utviklet sitt eget utstyr til å gjøre den slags jobber.

Nå skal han løfte opp hele bygget til den opprinnelige høyden slik at resten av bygget kan rehabliters.

– Det handler om å fordele punktene vi setter jekkene på. For dette er så tungt at verken konstruksjonen eller grunnen greier å holde så mye vekt om vi bruker for få punkter, sier Lofthus.

En av de aller mest bevaringsverdige bryggene i Trondheim var i ferd med å synke i elva. Nå pågår et omfattende arbeid 
får å få rettet opp bygningen i hjertet av byen.

Oppjekkinga av Kjøpmannsgata 27 er i gang.

Dårlig stand

Inne i det gamle bryggebygget kommer det tydelig fram hva elementene har gjort med den gamle trekonstruksjonen. En av bærebjelkene som holder bygget oppe er fullstendig oppspist av råte og er ikke lenger i kontakt med bakken.

– Bygget kommer til å bli i den standen det var da de satte den opp. Etterpå blir det bare å ha gode ideer til hva det skal brukes til, sier Lofthus.

Kjøpmannsgata 27 i Trondheim

Kjøpmannsgata 27 er en av de best bevarte av de mange verneverdige bryggehusene i Trondheim. Nå skal den restaureres tilbake til gammel prakt.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Flere av de verneverdige bryggene er i tilsvarende dårlige stand som Kjøpmannsgata 27. Vann, fukt og løsmasser har gjort at råten har fått gode kår i treverket de siste åra. Forfallet i bryggene har ifølge arkitekt og prosjektleder Eileen Garmann Johnsen skutt fart de siste åra.

– Det ble jo oppbevart mye kjøtt, skinn og andre salte ting inne i disse husene fra gammelt av. Det er mulig at saltene fra disse produktene har ligget i treverket og vært med å forhindre at ting har råtnet. Men nå er det mulig at dette saltet er vasket ut og dermed har forråtnelsen skutt fart, sier Johnsen, som er 1. amanuensis ved NTNU, Institutt for Byggekunst, historie og teknologi.

Kostbart

Arbeidet med å rehabliter Kjøpmannsgata 27 er forventa å være ferdig i midten av desember.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kgt 27 AS, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren.

– Det er betydelige kostnader knytta til et slikt prosjekt. Og mange av byggene sliter med de samme problemene som dette huset. Men bryggene i Trondheim har mange kvaliteter som er på høyde med bryggene i Bergen. Disse er større og mange har sitt opprinnelige interiør bevart i motsetning til i Bergen, sier Johnsen.