Hopp til innhold

Ingen Oslo-dominans i APs sentralstyre

Arbeiderpartiet kan trygt utvide sitt sentralstyre for å få plass til oslomannen Jonas Gahr Støre. Selv etter at Støre er valgt inn blir det feil å snakke om en Oslo-dominans i partiet, viser NRKs undersøkelse.

Professor og valgforsker ved NTNU, Anders Todal Jenssen

Valgforsker Anders Todal Jenssen mener sentralstyrene får mer og mer makt.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Det ulmet i mangt et lokallag da valgkomitéens leder Martin Kolberg foreslo å utvide sentralstyret fra 20 til 21 personer for å få kabalen til å gå opp.

Adresseavisens politiske kommentator Harry B. A. Strand beskrev onsdag hvor upopulært det er at Kolberg rydder plass til Støre ved på utvide sentralstyret med én plass.

Under helgas landsmøte er det meningen at Aps nye store stjerne, utenriksminister Jonas Gahr Støre, skal få den nye plassen i sentralstyret.

Fordelingen av Aps sentralstyremedlemmer.

Fordelingen av Aps sentralstyremedlemmer.

Foto: Kilde: NRK / NRK

Sør- og Vestlandsdominans

Men Arbeiderpartiet har ingenting å skamme seg over når det gjelder representasjonen fra Oslo og Akershus i sentralstyret. I alle fall ikke når vi teller antall hoder for Oslo og Akershus.

I det sittende sentralstyret kommer bare tre av medlemmene fra Oslo (Jens Stoltenberg, Jan Bøhler og Raymond Johansen), og ett medlem fra Akershus (Anniken Huitfeldt).

Dersom man skal snakke om at en landsdel har en dominans i Arbeiderpartiet, så må det være Sør- og Vestlandet, som har sju representanter i sentralstyret.

NRK har foretatt en opptelling av de ulike landsdelenes representasjon i sentralstyrene til de største partiene. Den viser at ingen av partiene har såkalt Oslo-dominans.

Tvert imot er det heller Sør- og Vestlandet som kan sies å være overrepresentert i flere av sentralstyrene.

Fordeling av sentralstyremedlemmene i de rødgrønne partiene

Parti

Oslo og Akershus

Østlandet  forøvrig

Sør- og Vestlandet

Midt- og Nord-Norge

Sum

De rødgrønne

8

14

15

10

47

Ap

4

4

7

5

20

SV

4

2

5

3

14

Sp

0

8

3

2

13

Fire landsdeler

I vår opptelling har vi delt Norge i fire om lag like store regioner, målt i folketall.

  • Oslo og Akershus (1,14 millioner innbyggere)
  • Østlandet for øvrig (Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark) (1,32 millioner innbyggere)
  • Sør- og Vestlandet (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) (1,31 millioner innbyggere)
  • Midt- og Nord-Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark) (1,15 millioner innbyggere)

Opplysninger om sentralstyremedlemmene er hentet fra partienes hjemmesider. Opplysninger om medlemmenes geografiske tilknytning er hentet fra stortinget.no for stortingsrepresentanter, og fra Wikipedia.

Ingen fra Oslo i Senterpartiet

I Senterpartiet er det Østlandet utenom Oslo som ruler. Hele åtte av 13 kommer fra Østlandet utenom Oslo og Akershus, men ingen fra Oslo og Akershus.

Midt- og Nord-Norge er og underrepresentert i Senterpartiets sentralstyre. Kun to av 13 sentralstyremedlemmer kommer fra Midt- og Nord-Norge.

Fordeling av sentralstyremedlemmene i de borgerlige partiene

Parti

Oslo og Akershus

Østlandet for øvrig

Sør- og Vestlandet

Midt- og Nord-Norge

Sum

De borgerlige

16

14

13

13

56

Høyre

8

7

10

8

33

FrP

4

4

1

2

11

KrF

4

3

2

3

12

Tre FrP’ere dekker halve landet

Det partiet som er minst opptatt av å ha et sentralstyre som representerer hele riket må sies å svære Fremskrittspartiet. FrP er sterkt overrepresentert fra Østlandet med Oslo.

Bare tre av 11 sentralstyremedlemmer kommer fra kystregionene fra Aust-Agder til Finnmark. Disse tre medlemmene skal representere halve Norges befolkning.

Èn av disse tre er FrPs kommunalråd i Trondheim Kristian Dahlberg Hauge. Han forklarer den skjeve sammensetningen med at FrP ikke velger sine tillitsvalgte ut fra kjønn, alder eller hvor de kommer fra.

I FrP velger vi våre tillitsvalgte ut fra kvalifikasjoner, sier Kristian Dahlberg Hauge til NRK.no.

Fordelingen av Frps sentralstyremedlemmer.
Foto: Kilde: frp.no / NRK

Tilstreber geografisk spredning

Ifølge valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU har de fleste partiene geografisk spredning som et mål når de setter sammen sentralstyre.

– Men det er ikke uvanlig at en også skjeler til organisatorisk styrke, altså at de regionene der partiet står sterkt får noe mer vekt. Dette gjelder særlig Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

Stor variasjon

Anders Todal Jenssen mener det varierer mye fra parti til parti hvor mye makt som er samlet i sentralstyret.

– Formelt er sentralstyret høyeste organ mellom landsstyremøtene, men det sier ikke nødvendigvis så mye.

– I AP er sentralstyret tradisjonelt meget viktig, i Høyre er det stortingsgruppen som er det sterke organet, sier Anders Todal Jenssen.

Mer makt til sentralstyrene

Anders Todal Jenssen mener det skjer en maktoverføring fra landsstyremøtene og landsmøtene til partienes sentralstyrer og arbeidsutvalg.

– Tidsfaktoren blir stadig viktigere når media driver fram de politiske sakene. Dette skyldes ikke minst medias behov, sier Todal Jenssen.

Partiene har ikke tid til å vente på et landsmøtevedtak før de kan gjøre seg opp en mening.

Et annet forhold som styrker Oslo-dominansen er at partiene får stadig flere lønnede medarbeidere. Disse arbeider sentralt på partikontorene i Oslo.