Lisensjakt jerv

Lisensjakta på jerv starter i morgen, og rovviltnemndene har bestemt at totalt 122 dyr kan felles. I region 6, som utgjør Trøndelag og Møre og Romsdal, er den samla kvota på 30 dyr. Maks 15 kan være hunndyr.

Jerv
Foto: Nord-Østerdal Skadefellingslag