Hopp til innhold

Lege nekter straffskyld for overgrep mot flere pasienter

En tidligere fastlege i Trondheim står tirsdag tiltalt for seksuelle overgrep mot fem kvinnelige pasienter under gynekologiske undersøkelser. – Det var forferdelig ubehagelig, sier en av de fornærmede.

Aktor Charlotte Aspehaug og forsvarer Thomas Ørnulf Helgesen i retten

Aktor Charlotte Aspehaug og forsvarer Thomas Ørnulf Helgesen i retten.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Aktor Charlotte Aspehaug

Aktor Charlotte Aspehaug i retten i dag.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Legen står tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang gjennom sin stilling som lege. Ifølge tiltalen skal han fra 2004 til 2006 ha misbrukt flere pasienter som oppsøkte ham for undersøkelser og behandling.

– Påtalemyndigheten ser svært alvorlig på denne saken. En viktig del av bevisføringen er forklaringene som de fornærmede har gitt og den erklæringen de sakkyndige har avlagt, sier aktor politiadvokat Charlotte Aspehaug til NRK.

Retten har oppnevnt to sakkyndige for å vurdere legeundersøkelsene som er beskrevet i tiltalen. Legen mener han drev forsvarlig virksomhet og nekter straffskyld. Han risikerer inntil fem års fengsel dersom han blir dømt.

Kvinnene forklarer seg i retten

Tirsdag forklarer de fem fornærmede kvinnene seg i retten.

Da en av kvinnene tilbake i 2004 var innom til gynekologisk undersøkelse, var undersøkelsene svært ubehagelige, ifølge kvinnen.

– Det var fingre over alt og han hadde et veldig seksuelt blikk. Jeg har aldri opplevd noe sånt andre steder, forklarte kvinnen gråtende i retten.

I retten beklaget legen at undersøkelsene føltes ubehagelige.

– Jeg var ung og uerfaren, men hadde aldri noen seksuelle motiv. Jeg bærer med meg dette resten av livet, sa legen i retten.

– Han forklarer dette med at han har vært veldig grundig og omstendelig i sin praksis som lege. Han tar selvkritikk for at han har vært for dårlig til kommunikasjon. Dette er intime undersøkelser, som kan oppleves som belastende, sier mannens forsvarer, Thomas Ørnulf Helgesen, til NRK.

Spørsmål om unødige undersøkelser

Tiltalen omhandler misbruk av fem forskjellige kvinner. Flere av dem skulle til gynekologiske undersøkelser, mens andre bare skulle få utskrevet tabletter, men fikk likevel gynekologiske undersøkelser, ifølge tiltalen.

– Han gjennomførte helt eller delvis ubegrunnede undersøkelser av deres underliv, står det i tiltalen fra Statsadvokatene i Trøndelag.

Under opplesingen av tiltalen i retten svarer legen rolig nei på spørsmål om han erkjenner straffskyld på de forskjellige punktene.

Under aktor Charlotte Aspehaugs innledningsforedrag ble det fokusert på spørsmålet om disse undersøkelsene var medisinsk nødvendige.

– Dette er ikke normale undersøkelser. De fremstår som medisinsk sett veldig spesielle, sier Aspehaug.

Frostating lagmannsrett og Sør-Trøndelag tingrett

Det er satt av seks dager i Sør-Trøndelag tingrett til rettssaken mot legen. Saken går i gamle Frostating lagmannsrett.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Ble henlagt for ti år siden

Politiet har tidligere etterforsket tre av sakene etter at tre kvinner anmeldte ham. Disse ble imidlertid henlagt etter bevisets stilling i 2006.

I 2006 tilbakekalte Statens helsetilsyn legens autorisasjon etter anmeldelsene fra tre av kvinnene. Vedtaket ble omgjort til en sterk advarsel etter en klage til Helsepersonellnemnda. Legen jobbet derfor videre, blant annet ved en avdeling på St. Olavs Hospital.

– Det var tungt å føle at du ikke ble trodd. Vi ønsket at han ikke skulle skade flere. At han fikk fortsette å praktisere, var ille, forklarte en av de fornærmede i retten.

Helsetilsynet fikk nye klager mot legen i 2011. Legen benektet det hele, men tilsynet vedtok å begrense legens autorisasjon slik at han ikke kunne jobbe som allmennlege.

I februar i fjor fikk politiet en ny anmeldelse mot legen, angående et annet forhold. Dette gjorde at de begynte å se på de henlagte sakene på nytt, skrev Adresseavisen i mars.

Tiltalt for mishandling av samboeren

I tillegg skal mannen ha mishandlet sin samboer fysisk og psykisk over to år. Blant annet ved at han slo henne i ansiktet og sparket henne mens hun var gravid.

Mannen er tiltalt for totalt tre brudd på straffeloven. Det tredje tiltalepunktet går på to tilfeller av brudd på besøksforbud.

Også disse punktene nektet tiltalte straffskyld for i retten tirsdag. Tiltalte begjærte lukkede dører for både tilhørere og presse under sin forklaring. Retten bestemte imidlertid å ikke ta dette til følge. Tiltalte skal forklare seg onsdag.

Sakspapirer i Sør-Trøndelag tingrett

Saken har gått over mer enn ti år.

Foto: Sigurd Steinum / NRK