Lavest fangst etter laks i nyere tid

Aldri før er det fisket så lite laks i Norge som i 2013, viser nye tall. I enkelte fylker er nedgangen i laksefiske på over 60 prosent i fjor.

Laks opp Egganfossen i Haltdalen

Laks opp Egganfossen i Haltdalen i Sør-Trøndelag. Laksefangstene stupte i 2013.

Foto: Viktor Sørensen

Kjetil fisker laks

I Sør-Trøndelag ble det tatt opp 62 prosent mindre laks i fjor enn de fem siste åra.

Foto: Ellinor Hansen / NRK

I fylke etter fylke er nedgangen i laksefiske stor. Se tabell nederst i artikkelen.

Lite laks

– 2013 var et svært svakt lakseår i norske vassdrag, spesielt med tanke på fangsten av mellomlaks og storlaks, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Laksefiske i Namsen

Laksefiske i Namsen. Forskere er nå spent på innsiget av laks til norske elver og om gytebestanden er nådd etter et svært svakt lakseår i 2013.

Foto: Stian Arnesen / NRK

Nedgangen i Sør-Trøndelag var på hele 62 prosent i fjor sammenlignet med perioden fra 1998 til 2012.

I Nord-Trøndelag var nedgangen på ni prosent.

Ekstraordinære tiltak

Som følge av bekymringsmeldinger og undersøkelser innførte Miljødirektoratet i noen regioner ekstraordinære reguleringer mot slutten av sesongen i 2013.

– Fangsttallene viser at de ekstraordinære reguleringene kan ha vært et viktig tiltak i arbeidet for å sikre nok gytefisk i elvene i fjor høst, sier Hambro.

Innsig av laks halvert

Innsiget av villaks til kysten av Norge er halvert siden 1980-tallet. Dette innebærer at det høstbare overskuddet i dag er langt lavere enn på begynnelsen av 1980-tallet, melder Miljødirektoratet.

Regionalt og lokalt er det menneskeskapte påvirkninger som reduserer laksebestandenes produktivitet og overlevelsen til fisken. Dette kan være forsuring av vassdrag, vannkraftreguleringer og påvirkning fra oppdrettsvirksomhet.

– Jo lavere innsiget er, jo viktigere er det å unngå at laksen utsettes for slike menneskeskapte påvirkninger, sier Hambro.

Laksefiske i år

– Det knytter seg nå spenning til tallene for innsig av laks til norske elver og om gytebestandsmålene er nådd, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Nye fangstall viser at det ble fisket 91.789 laks i Norge i 2013. Det er en nedgang på hele 27 prosent sammenlignet med de fem siste åra fra 1998 til 2012.

Laksefangster

Laksefangster i 2013

  Gjennomsnitt av fangster fra 1998- 2012      

 

 

Finnmark: 25.855

 - 23 %

 

 

Troms: 4.969

 - 2 %

 

 

Nordland: 3.357

 - 49 %

 

 

Sør-Trøndelag: 6.894

 - 62 %

 

 

Nord-Trøndelag: 12.960       

 - 9 %

 

 

Møre og Romsdal: 6.944

 - 29 %

 

 

Sogn og Fjordane: 4.226

 - 16 %

 

 

Hordaland: 1.683

 - 31 %

 

 

Rogaland: 14.416

 - 17 %

 

 

Vest-Agder: 5.063

 - 31 %

 

 

Aust-Agder: 113

 - 61 %

 

 

Telemark: 366

 - 20 %

 

 

Vestfold: 2.499

 - 26 %

 

 

Buskerud: 2.159

 - 4 %

 

 

Oslo og Akershus: 73

 - 1 %

 

 

Østfold: 212

 - 44 %

 

 

Totalt:: 91.789

  - 27 %

 

 

Siste fra Trøndelag

Fotballegenden Nils Arne Eggen gravlegges