Hopp til innhold

Lave strømpriser kan gi kraftkrise

Det sier kraftverkseierene. Mye vann og lave strømpriser fører til milliontap, og værest går det ut over småprodusentene.

Heggset dam i elva Nea på grensa mellom Selbu og Tydal

Vannmagasinene i Norge blir stadig fullere. Kraftlevrandøren NT Kraft må tappe vannet forbi turbinene i noen av kraftverkene fordi vannmagsinene er fulle.

Foto: Per Morten Aunemo

Mye sommerregn i Norge har ført til lave strømpriser. For lys i lampen og varme i ovnen betaler vi nå en femdel av hva vi gjorde i fjor. Det går ut over småkraftverkene, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeningen.


– Fortsetter dette, blir det fort krise

Siden 2009 har vannamagasinene i kraftverk i Trøndelag og Nord-Trøndelag økt fra 67 prosent til 78,8 prosent. Skriver avisa Nationen.

Store kraftverk kan lagre vann og produsere strøm når strømprisene går opp, mens småkraftverkene hele tiden produserer strøm av vannet som renner i elva eller bekken.

– Vi kan ikke holde igjen noe vann. Fortsetter de lave strømprisene ut over høsten vil det ha store økonomiske følger for mange småkraftprodusenter, sier Glette.

Får også følger for større produsenter

Henrik Glette

Henrik Glette er bekymret for småkratverkene i Norge om det våte været fortsetter

Foto: Ingunn Rauk/NRK

Tor Johan Flom er driftsleder for energiprodusenten NT Energi i Nord-Trøndelag. Selskapet eier større vannkraftverk , men også småkraftverk i fylket. Fortsetter de lave strømprisene er det aktuelt for selskapet å stenge de små kraftverkene, sier Flom.

– Som situasjonen er nå, tjener kraftverkene nesten ingenting. Kortsiktig har dette en økonomisk effekt, men på lengre sikt kan det føre til mindre utbygging av småkraftverk, forteller han

Hvor stort er det økonomiske tapet?

– For oss er det snakk om at vi taper millioner

(Teksten fortsetter under bildet)

Eksport blir redningen

Vannkraft til leie

De største kraftverkeierene sparer vannet i magasiner, slik kan de øke produksjonen når strømprisen stiger

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Norske småkraftverk drives stort sett av bønder og grunneiere. Mange investert millioner i kraftevrkene og har lån som skal betales. Når vannoverskuddet er stort i Norge og strømprisene lave, finnes det kun en løsning for småprodusentene sier Glette.

– Siden de fleste småkraftverkene ikke har magasin for å lagre vann, ender en opp med å produsere til andre land der folk betaler mer for strøm enn i Norge.

Miljøet taper

De lave strømprisene går også ut over miljøet, sier Glette. For at det skal bli attrektivt å satse på fornybar energi, må prisene holde seg på et nivå som gjør det attraktivt å drive med vannkraft sier Glette til NRK.

– Nå har vi en rekordstor miljøsatsing her i Norge. Prisene må holde et visst nivå for å opprettholde den satsingen, avslutter han