NRK Meny
Normal

Sårt tiltrengte kulturkroner til Trøndelag

Trondheim kammermusikkfestival er den festivalen i Trøndelag som får mest penger fra kulturrådet i 2016.

Trondheim kammermusikkfestival

Trondheim kammermusikkfestival har fått tildelt penger fra kulturrådet for 2016. Her fra et arrangement i 2014.

Foto: Henrik Hagebakken

– Jeg er selvfølgelig fornøyd med at festivalen har en god offentlig finansiering, men registrerer at tilskuddet går litt ned i forhold til i fjor, sier daglig leder for Trondheim kammermusikkfestival, Vegard Snøfugl, etter at det i dag ble klart at festivalen han leder får 1.6 millioner kroner fra Kulturrådet.

Selv om han er fornøyd med å ha fått tildelt penger, registrerer han at det blir litt trangere kår for hvert år som går.

– Desverre er det slik at vi har hatt sammenhengende nedgang i tildelinga de fem siste åra. Samtidig stiger prisene på alt vi må kjøpe, og honorarer til artistene øker også. Til sammen gjør det at den økonomiske situasjonen blir mer presset for hvert år, og at vi må justere festivalen etter den økonomien vi har, sier Snøfugl.

Omtrent 40 prosent av Trondheim kammermusikkfestivals inntekter kommer fra offentlig støtte, og av dette utgjør kulturrådets tildeling 60 prosent.

- Med årets tildeling er det opplagt at vi justere det kunstneriske ambisjonsnivået, og den langsiktige planlegginga blir også vanskeligere, sier Snøfugl

Anerkjennelse

– Jeg er veldig glad og fornøyd, sier leder for Hilmarfestivalen på Steinkjer, Johan Einar Bjerkem etter at festivalen ble tildelt i overkant av 1,2 millioner kroner fra Kulturrådet i dag.

Hilmarfestivalen er en folkemusikkfestival som arrangeres på Steinkjer, og tildelinga fra kulturrådet gjelder for to år.

Johan Einar Bjerkem

Leder for Hilmarfestivalen, Johan Einar Bjerkem, er fornøyd med pengene fra Kulturrådet, man hadde ønsket seg mer.

Foto: Hilmarfestivalen

Dere hadde søkt om 2.5 millioner kroner, og selv om dere bare får halvparten av beløpet er du altså fornøyd?

– Ja, og det har sin bakgrunn i to forhold. 1,2 millioner er mye penger, og når vi får såpass mye ser vi på det som en anerkjennelse for den jobben vi gjør. Det er desssuten slik at det er mange som søker på disse pengene, og beløpet er tross alt på nivå med det vi har hatt de siste åra, sier Bjerkem.

Han er også letta over at støtten gjelder for to år.

– Det betyr at vi slipper å bruke masse tid på en ny søknad neste år, slik at vi heller kan legge energien i å få til så bra festivaler som mulig.

Musikkpolitikk

Bjerkem opplever det som rettferdig at Hilmarfestivalen fikk utdelt mye penger.

– Vi ser at jazzfestivaler ofte får mer enn oss, og vi ville sende et politisk signal om at folkemusikkfestivaler bør få like mye.

Men også Bjerkem skulle gjerne sett at Hilmarfestivalen fikk enda mer å rutte med.

– Hadde vi fått mer, kunne vi også utviklet og utvidet festivalen mer enn det vi nå har mulighet til. Vi vil jo gjerne utvikle oss videre kunstnerisk og i større grad gjøre banebrytende arbeid for folkemusikken.

Video fra Trøndelag

Lørdagens forestilling ved Kystens arv regnet nesten bort
Foto: Tom Modell Alte
Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal