Hopp til innhold

Kritiserer dobbeltbetalt forskning

Norske universitet bruker 200 millioner i året på tidsskrift med artikler fra statsfinansierte forskere. Dette er dobbeltbetaling, sier studentledere.

Studentleder Andreas Aksnes Karmhus

Studentleder Andreas Aksnes Karmhus mener det er et stort problem at det ikke er fri tilgang til forskninga.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Studentledere kritiserer forskningen for dobbeltbetaling. Først betaler vi forskningen, så må vi kjøpe de publiserte resultatene i tidsskrift.

– Norsk forskning bør være tilgjengelig for alle, sier Andreas Aksnes Karmhus, leder i Studentenes og akademikernes hjelpefond i Trondheim.

– Ekstremt mye penger

Faktisk var tilgjengelighet en av grunnpilarene i Opplysningstidens prosjekt, men Karmhus kan fastslå et det fortsatt er utopi.

Faktisk betaler norske skattebetalere forskning, like fullt må de kjøpe resultatene som publiseres i tidsskrifter, både i papir og på nett.

– Norske universitet bruker 200 millioner i året på å abonnere på tidsskrifter. Veldig mye av forskninga er offentlig finansiert rundt om i verden. Selskapene som tjener penger på å publisere forskning har en av de høyeste profittmarginene i verden. Det er snakk om ekstremt mye penger.

Og samtidig er det er stort problem for offentligheten som ikke får fri tilgang til forskninga.

Universitetsbiblioteket, NTNU

Universitetsbibliotekar Magnus Rom Jensen. tror få er klar over dobbeltbetalinga.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Forskerne må trå til

På biblioteket ved NTNU bruker de ofte penger på å kjøpe publiserte rapporter av forskning i naboetasjen. Universitetsbibliotekar Magnus Rom Jensen tror få er klar dette.

– Det er det litt betenkelig at vi først betaler lønna til en professor som så publiserer i et tidsskrift, det blir faglig vurdert av en annen professor som også er betalt av den norske stat og i den tredje runde at den norske stat skal betale for at universitetene skal kjøpe disse tidsskriftene, sier Jensen.

– Det er forskerne som må drive fram ei endring her.

– Alt må bli fritt tilgjengelig

Men forskerne får drahjelp. NTNUs bibliotektjeneste vil ha all forskning tilgjengelig for internett.

Randi Tyse Eriksen, leder av publiseringgruppa på NTNU

Randi Tyse Eriksen, leder av publiseringsgruppa på NTNU vil ha et samla arkiv med norsk forskning fritt tilgjengelig.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

De er heller ikke fornøyd med at kunnskapen blir betalt av det offentlige, men publiseringen gir inntekt til private.

Foreløpig setter de av pengemidler til offentliggjøring i såkalte Open Access databaser.

Randi Tyse Eriksen, leder av publiseringsgruppa, har sin utopi. Hun mener alt må bli fritt tilgjengelig.

– Det å få et samla norsk arkiv hadde vært fantastisk.