Kampen om kjedet tilspisses

Kampen om posisjoner i nye Trøndelag fortsetter. Tomas Iver Hallem i Senterpartiet seiler opp som klar fylkesvaraordfører, mens Arbeiderpartiet må velge mellom Tore O. Sandvik og Anne Marit Mevassvik som fylkesordfører.

Anne Marit Mevassvik og Tore O. Sandvik

Ifølge flere kilder er det disse to som kjemper om å bli den nye fylkesordføreren i Trøndelag.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Mye tyder på at det nå er tre personer som kjemper om tittelen fylkesordfører og fylkesvaraordfører i det nye trøndelagsfylket.

Anne Marit Mevassvik (Ap) og Tore O. Sandvik (Ap) kjemper om ordførervervet, mens det er mer sikkert at Tomas Iver Hallem fra Senterpartiet vil bli den første fylkesvaraordføreren i Trøndelag.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet

Hallem

Tomas Iver Hallem blir trolig den nye fylkesvaraordføreren i Trøndelag.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

– Vi i de rødgrønne partiene har signert en samarbeidsavtale, og der er det klart at Senterpartiet skal ha fylkesvaraordføreren, mens Arbeiderpartiet skal ha fylkesordføreren, sier Tommy Reinås i Miljøpartiet til NRK.

– I Arbeiderpartiet blir det enten Mevassvik eller Sandvik, mens i Senterpartiet vil jeg anta at de havner på Tomas Iver Hallem, sier han videre.

Kirsti Leirtrø er leder i Arbeiderpartigruppa i Sør-Trøndelag og bekrefter at Senterpartiet skal ha fylkesvaraordføreren og at Arbeiderpartiet ennå ikke har bestemt om Mevassvik eller Sandvik skal bli fylkesordfører.

– Den endelige avgjørelsen vil bli tatt 4. oktober. Det er alltid vanskelig å skal slå sammen to partier til ett, men det vil gå greit, sier hun.

Geografi og kjønn

Siden den nå synes å være klart at Tomas Iver Hallem blir fylkesvaraordfører, vil det trolig påvirke hvem som blir fylkesordfører. Kvinne eller mann. Nordtrønder eller sørtrønder. Kirsti Leirtø bekrefter at kjønn og geografi er del av diskusjonen, men tror ikke det kommer til å bli avgjørende.

– Dette med kjønn og geografi tror jeg ikke vi skal ta veldig mye hensyn til. Dette vervet gjelder for to år, så får vi et nyvalg i 2019, sier hun.