Hopp til innhold

Trondheim kan innføre piggdekkforbud

Mange kjøper seg nye vinterdekk i disse dager – også piggdekk. Nå går Trondheim kommune ut og anbefaler bilister å kjøpe piggfritt.

Svevestøv

Trondheim innfører piggdekkforbud i sentrum, dersom det er for mye svevestøv i lufta.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Tore Berg

Tore Berg, fagleder miljøenheten i Trondheim Kommune.

Foto: Signe Opsal / NRK

Bystyret og Fylkestinget har vedtatt at bruk av piggdekk i sentrale deler av Trondheim kan forbys midlertidig dersom støvinnholdet i bylufta ligger over grenseverdien flere dager på rad.

Tore Berg, fagleder hos miljøenheten i Trondheim kommune, sier til NRK at det er til befolkningens beste.

– Hvis flere kjører uten pigger blir byluften bedre. Spesielt på våren og sent på høsten kan vi ha svært høy luftforurensning i Trondheim, og det er inge tvil om at det er helseskadelig, sier Tore Berg, fagleder hos miljøenheten i Trondheim kommune.

Kan bli problematisk

Jan Gunnar Ødegård

Jan Gunnar Ødegård, Vianor Leangen.

Foto: Vianor

De fleste kjører piggfritt i Trondheimsområdet, men litt ut av byen er derimot situasjonen en annen. På Vianor på Leangen er det fortsatt mange biler med piggdekk, bekrefter avdelingsleder hos Vianor, Jan Gunnar Ødegård.

– På vårt dekkhotell har vi rundt 2000 biler og av de bruker 800 biler fortsatt piggdekk, så det er en god del, sier han.

Ødegard tror et mulig piggdekkforbud mer enn noe vil ramme de som trenger det mest, heller enn å motivere folk som bor i byen til å skifte over.

– Mange av dem som kjører med piggdekk bor kronglete til, og er rett og slett avhengig av piggdekk for å komme frem. Selv om det er bart i sentrum, er det ikke sikkert at det er snøfritt på landet, sier Ødegård.

Problematisk

I fjor var tiltaksplan til politisk behandling, og der ble både fylket, kommunen og Statens vegvesen enig om å gå videre med elleve punkter, deriblant å utarbeide en akuttplan mot svevestøv. Nå har de altså vedtatt at piggdekk kan bli forbudt i deler av sentrum, hvis støvinnholdet blir for høyt flere dager sammenhengene.

Berg i kommunen har forståelse for at et mulig piggdekkforbud kan bli problematisk for noen.

– Vi vil varsle et eventuelt forbud i god tid slik at folk kan planlegge en alternativ reisemåte. Folk kan reise kollektivt for eksempel, enten hele eller deler av veien, foreslår Berg.

Det er likevel ikke planlagt noen konkrete tiltak for å gjøre det enklere for folk å reise nettopp kollektivt.

– Per nå har vi ikke det nei, folk må benytte seg av de mulighetene som allerede er på plass, sier Berg.

Oppfordrer til skift

Som et virkemiddel for å få enda flere til å velge piggfritt, har Trondheim kommune sendt ut plakater til byens bildekkforhandlere hvor de tilbyr 1200 kroner til folk som leverer inn piggdekkene sine før nyttår.

– Det er et nytt virkemiddel vi tar i bruk for å friste folk til å tenke nytt, sier Berg.

Ordningen omfatter bileiere bosatt i Trondheim, bileiere som studerer i Trondheim og bileiere som bor i annen kommune og jobber i Trondheim. Ordningen gjelder bare en gang per bil, med mindre den har byttet eier.