Kan få master i barnehageledelse

Dronning Mauds Minne kan bli den første skolen i Norge til å få en mastergradsutdanning spesielt rettet mot barnehageledelse. – Et viktig steg i riktig retning, sier prorektor Ivar Selmer-Olsen.

barnehage

Hvis DMMH får et positivt svar fra Nokut vil de være i gang med mastergraden senest høsten 2016.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

DMMH

DMMH vil bli den første masterutdanninga i Norge som er rettet fullt mot barnehageledelse om de får godkjennelse fra Nokut.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Høyskolen Dronning Mauds Minne (DMMH) har sendt søknad til Nokut, institusjonen som har i oppgave å sikre kvalitet i høyere utdanning før årsskiftet, om de kan få master i barnehageledelse. Hvis svaret er positivt vil de være i gang med undervisning senest høsten 2016.

– Hvis vi får klarsignal på søknaden vil vi bli den eneste masterutdanninga i Norge som er rettet helt og fullt mot barnehageledelse, sier prorektor ved DMMH, Ivar Selmer-Olsen, til NRK.no.

Vil stå på egne bein

Det var utdanningsnytt.no som først omtalte denne saken.

Ivar Selmer-Olsen

Prorektor ved DMMH, Ivar Selmer-Olsen, sier at skolen har god erfaring med å undervise i barnehageledelse fra før.

Foto: Dronning Mauds Minne

Høgskolen tilbyr allerede barnehagestyrere ei etterutdanning i barnehageledelse, som gir 30 studiepoeng. Dette studiet tas ved siden av jobben og har vært tilbudt ved DMMH i snart fire år.

– Vi har altså erfaring med å undervise i emnet, men det nye studiet vil gi 120 studiepoeng. Dessuten har vi et forskningsprosjekt om barnehageledelse for tiden, så vi ligger godt an både undervisningsmessig og forskingsmessig, sier Selmer-Olsen.

DMMH tilbyr også en masterutdanning i barnehagepedagogikk og spesialpedagogikk i samarbeid med NTNU, men skolen ønsker nå å stå på egne bein.

– Vi vil ha ei utdanning som er rettet fullt og helt mot barnehageledelse, og ikke ledelse på generelt grunnlag. I et større perspektiv vil dette være viktig for hele profesjonen, sier prorektoren.

Satser stort på ledelse

Selmer-Olsen forteller at det er stor satsing på ledelse i barnehagen, og at det er mange som ønsker muligheten til å ta en master.

– Det bør være stor interesse for det, både for dem som vil ta videreutdanning, de som jobber administrativt i barnehagen og de som kommer fra grunnskolen, sier han.

Det er stadig flere barnehagelærere har mastergrad, og prorektoren mener det nå er på tide at lederne også kan få det.

– Vi ser mye på valgene som studentene gjør, og det er mange som retter seg mot en fordypning i ledelse. Det er et viktig steg i riktig retning, sier han.

Ønsker også doktorgrad

Selmer-Olsen tenker også mer langsiktig enn en master, og røper at de også har et ønske om å tilby doktorgradsutdanning med høyskolen.

– Siden vi holder vårt fokus rettet mot barnehagen, føler vi oss til nytte på nasjonalt nivå. Hvis vi ser at mastergradsutdanninga fungerer godt, skal vi ikke utelukke at det blir en doktorgrad frem i tid, sier han.