NRK Meny
Normal

Innrømmer ugunstig plassering av papirlager

Ledelsen ved Peterson Packaging innrømmer at plasseringa av papirlaget ved fabrikken ikke er så gunstig, men påpeker at avstandene mellom lageret og olje- og gasstankene var godkjent av myndighetene.

Slukking av brann på Peterson Packaging

Til høyre ser man oljetanken og gasstanken som i verste fall kunne tatt fyr og eksplodert i brannen på papirfabrikken på Ranheim.

Foto: Henrik Sundgård / NRK

Svein Olav Tinmannsvik

Svein Olav Tinmannsvik, daglig leder hos Peterson Packaging.

Foto: Henrik Sundgård

I etterkant av brannen på Ranheim spør mange seg hvordan tankene med gass og olje kunne stå så nær et lager med tusenvis av tonn brennbart materiale.

– Plasseringa av tankene og lageret var godkjent av myndighetene, sier fabrikksjefen.

I ettertid innrømmer fabrikksjef Svein Olav Tinmannsvik hos Peterson Packaging at plasseringa av papirlageret ikke var så gunstig.

– Det var kanskje ikke så lurt, og dette skal vi ta med i betraktningene når vi går videre, sier han.

– Hadde godkjente avstander på fabrikkområdet

Fabrikken har tidligere hatt flere tilsyn fra myndighetene, uten at noen har reagert på plassering av det brennbare materialet og den høyeksplosive tanken.

– Vi har gjort som vi skal når det gjelder tankene, og plasseringa har helt tydelig vært godkjent. Avstanden til andre bygninger og elementer på fabrikkområdet har vært akseptabel, sier Tinmannsvik.

– Det er definert hvor store avstandene skal være, og dette har vi etterlevd.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) bekrefter at fabrikken på Ranheim har fulgt de pålagte sikkerhetskravene.

– Avstanden fra gasstanken til lagerbygget som brant er 50 meter. Våre krav er på 23 meter. Tanken stod altså dobbelt så langt borte fra lagerbygget som minstekravet vårt, sier overingeniør i DSB, Ørjan Svendsen, til NRK.

Eksplosjonsfare i gasstank

Den store utfordringa torsdag ble at oljetanken på fabrikkområdet sto i fare for å ta fyr. Inne i lageret, der det brant, var det oppbevart 2500 tonn kartong. På utsida av lageret var det rundt 1000 tonn kartong.

Dersom det hadde begynt å brenne i lageret utendørs, kunne oljetanken tatt fyr. Videre kunne varmen fra oljetanken blitt så stor at gasstanken kunne eksplodert.

– Gasstanken ble plutselig en trussel, eksplosjonsfaren var en sak som ingen hadde tenkt så mye på før i går, sier Tinmannsvik.

Brannvesenet fikk kontroll over brannen og meldte at eksplosjonsfaren var over i 15-tida torsdag ettermiddag. Rask innsats fra alle involverte hindra katastrofe.

– Nå må vi finne ut hva vi gjør videre, slik at vi unngår en ny situasjon som denne.

Rådmannen i Trondheim forventer nå full gjennomgang av brannsikkerheten hos Peterson Packaging.