Hopp til innhold

På denne skolen trenger nesten ingen elever spesialundervisning lenger

For fire år siden måtte én av fem elever ved Halsen ungdomsskole tas ut av klassen. Så tok skolen grep. I dag får nesten ingen spesialundervisning utenfor klasserommet.

Ungdomsskoleelevene Petter Skar og Kira Albrigtsen står foran tavla i klasserommet

BEDRE FOR ALLE: Nesten ingen elever ved Halsen ungdomsskole sendes ut av klasserommet for å få spesialundervisning. Petter Skar og Kira Albrigtsen mener den nye ordningen er positiv for alle elever, uavhengig av hvilket utgangspunkt det har.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Det som er gjort er viktig både for elevene som henger etter – og for dem som er lengre fremme i fagene.

Kira Albrigtsen (15) snakker om en ny lærerordning ved Halsen ungdomsskole i Stjørdal i Trøndelag.

Så mange som 18 prosent av elevene, nesten én av fem, måtte ha spesialundervisning i 2015. Disse ble sendt ut av klasserommet, som regel med en assistent. De andre elevene fikk vanlig klasseromsundervisning, ledet av én lærer.

18 prosent er altfor høyt, mente lærerne og lederne ved skolen. Fremfor å sende elever ut av klasserommet, bestemte de seg derfor for å sende inn en ekstra lærer.

Nesten ingen trenger spesialundervisning

– Det er veldig praktisk og fint for hele klassen. Vi får mye raskere hjelp. Det skaper fellesskap og bedre relasjoner mellom elev og elev, og mellom elev og lærer, sier Kira Albrigtsen.

Forsøket med to lærere i klasserommet er gjort på alle klassetrinn i norsk, engelsk og matte.

Dette får æren for at antall elever som trenger spesialundervisning i dag er nede i tre prosent.

– Elevene går glipp av mye når de tas ut av fellesskapet. Målet vårt er at alle skal bli en del av det faglige og sosiale, sier rektor Anita Grimsrud.

Og det skolen har gjort blir lagt merke til langt utenfor klasserommene i Stjørdal.

Stigmatiserende å tas ut av klassen

Onsdag fikk de besøk av kunnskaps- og inkluderingsministeren. Jan Tore Sanner (H) ville lære av skolen.

– De har klart noe jeg mener mange andre skoler og kommuner kan lære av. Det de først og fremst har gjort, er å bruke ressursene bedre. De har ikke fått mer penger, sier Sanner.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner blar i papirer under besøket sitt på Halsen ungdomsskole

MYE Å LÆRE: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) mener skoler landet over har mye å lære av Halsen ungdomsskole i Stjørdal.

Foto: Morten Andersen / NRK

Ifølge en rapport som ble laget i fjor er dagens ordning for spesialundervisning for dårlig.

  • Halvparten av dem som får spesialundervisning i grunnskolen får det av en assistent uten nok kompetanse.
  • De som kan mest om spesialpedagogikk sitter som oftest på kontor og fatter vedtak.
  • En av tre av dem som må ha spesialundervisning skilles fra resten av klassen.

– Mange elever oppfatter det som stigmatiserende å bli tatt ut av klasserommet hele tiden, fastslår Sanner.

Statsråden skal ta med lærdommen fra Halsen i arbeidet med en stortingsmelding som skal sørge for at elever som sliter fanges opp tidligere – og at færre ekskluderes.

Lærerne støter på ekstra utfordringer

9.-klassing Petter Skar (15) er glad for å ha to lærere i klasserommet.

– Dette er veldig vellykket, sier han.

Rektor Grimsrud sier denne tilbakemeldingen går igjen, særlig blant elevene.

– Også lærerne er positive. Men det er jo utfordringer knyttet til å tilpasse undervisningen ut fra de ulike nivåene og arbeidsmetodene.

Derfor jobber skolen med å gjøre ordningen enda bedre, både for lærerne og elevene. I fremtiden vil de dessuten innføre samme løsning for flere fag.

Rektor ved Halsen ungdomsskole, Anita Grimsrud, står foran tavla og smiler inn i kameraet

FORTSETTER ARBEIDET: Rektor Anita Grimsrud sier at lærerne har mange hensyn å ta når elever på ulikt nivå skal få undervisning i samme klasserom. Skolen jobber med å videreutvikle ordningen.

Foto: Morten Andersen / NRK