Ett steg nærmere sammenslåing på Fosen

Kommunestyret i Ørland bestemte i dag å gå videre med planene om å samarbeide med Bjugn.

Kornet modnes på Ørlandet

En kornåker på Ørlandet. Politikerne i kommunen sier ja til å gå videre med planene om kommunesammenslåing med Bjugn.

Foto: Dagfinn Aune

Dermed nærmer de to nabokommunene seg hverandre, og kanskje er det et rekordstort steg i prosessen så langt.

Ørland rådhus

Ørland rådhus.

Foto: Ingrid Lindgård Stranden / NRK

I saksframlegget til kommunestyret på Ørlandet i dag står det:

«Ørland og Bjugn kommune har i fellesskap i flere omganger i de siste 10 årene vurdert og drøftet planer for en framtidig kommunesammenslåing. Siste gang var i 2009 da også Fylkesmannen i Sør-Trøndelag engasjerte seg og bidro til at det ble gjennomført omfattende prosesser med sikte på å avklare sammenslåing av kommunene. Av ulike årsaker har alle initiativ og drøftinger som er gjort til nå, ikke ført til at det er gjort endelige politiske beslutninger»

I dag gikk kommunestyret på Ørlandet inn for å sette ned ei egen styringsgruppe som skal jobbe videre fram mot en mulig sammenslåing.

Fylkesrådmannen leder an

Ordfører i Bjugn, Arnfinn Astad sendte i slutten av juni et brev til Ørland kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og fylkesmannen, hvor Bjugn inviterte til en konstruktiv dialog om hvordan Bjugn og Ørland kunne nærme seg hverandre.

Sammenslåingen ble ekstra aktuell etter vedtaket om at den nye hovedflybasen skal være på Ørlandet.

I saksframlegget til kommunestyret i dag står det blant annet at

«Ørland og Bjugn er små kommuner som begge er kjennetegnet ved at de har begrensede økonomiske muskler og som gjør at det vil være nødvendig å få vurdert om vi bedre kan løse utfordringene sammen enn hver for oss. Både fra fylkeskommune og fra fylkesmann er det gitt klare forventninger til at Ørland og Bjugn må samarbeide tett for å løse de utfordringer vi lokalt står foran.»

Det ble i dag vedtatt at som styringsgruppe velges fra begge kommuner ordfører og varaordfører samt leder av opposisjonen. I tillegg deltar de to rådmennene fra begge kommuner.

Fylkesrådmannen forespørres om å lede arbeidet i styringsgruppen. Målet er å utarbeide forslag til prosess og beslutningsgrunnlag for ei framtidig sammenslåing.

Det er presisert at fylkeskommunen får en sterk styringsrolle i prosessen. Forslaget ble vedtatt mot én stemme.

Tidligere forsøk strandet

Dette er ikke første gang det snakkes om sammenslåing av de to Fosen-kommunene.

I 2009 gikk formannskapene i Ørland og Bjugn inn for kommunesammenslåing.

Men senere stoppet prosessen på grunn av politiske motsetninger.