Hopp til innhold

Fosen-samene får besøk av FN

FNs ekspertorgan for urfolk skal besøke samene på Fosen.

– Naturinngrep i samiske områder står på agendaen, og vi skal på befaringer til Laksefjordvidda og Rásttigáisá, Nussir og Repparfjord, samt vindkraftanleggene på Fosen, sier Eirik Larsen, leder for Samerådets menneskerettighetsavdeling til NTB.

Han sier de har forhåpninger om at besøket fra FN vil kunne hjelpe til med å unngå at man får en ny Fosen-sak.