Hopp til innhold

Fortsetter med båtskyss

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag vedtok i dag at skolebarn i Roan fortsatt får båtskyss til skolen. Ordningen med båtskyss vil fortsette til det er gjennomført en planlagt rensking i Berfjorden og risikoen for nye ras på strekningen er redusert.