Hopp til innhold

Nye biler gir utfordringer for Norges nye kampflybase

Selvovervåkende biler er fancy, smart og trygt – men også svært problematisk. I alle fall for dem som skal beskytte nasjonale hemmeligheter.

Michael Baas Bottenvik-Hartmann

NYE PROBLEMER: Med ny teknologi kommer nye muligheter, men også nye problemer. Stabssjef ved Ørland flystasjon, Michael Baas Bottenvik-Hartmann, er blant dem som mener at nye biler kan true nasjonal sikkerhet.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

– Om ti år kan Norge eksempelvis være utsatt for eller involvert i væpnet konflikt eller krig. Er vi slepphendte med sikkerheten nå, har vi et stort problem hvis det skjer.

Michael Baas Bottenvik-Hartmann er nestkommanderende og stabssjef på Norges nye kampflybase på Ørland i Trøndelag.

Innenfor gjerdene finnes gradert informasjon som skal beskyttes etter Lov om nasjonal sikkerhet. Landets nye kampfly, F-35, er stasjonert der.

Får du tilgang på nok bilder og filmer kan du kartlegge aktivitet, base og driftsmønster. Og det kan du i realiteten klare – med en nymotens bil.

F-35 landet for første gang på Ørlandet

VIKTIG BASE: Norges nye kampfly, F-35, er stasjonert på kampflybasen på Ørland. Det er en av grunnene til at uvedkommende er interessert i hva som foregår der.

Foto: TORBJØRN KJOSVOLD / FORSVARET

Vurderte totalforbud mot Tesla

Temaet sikkerhet og nye biler ble for alvor satt på dagsorden i Luftforsvaret da Tesla tidligere i år lanserte «sentry mode». Et system som mer eller mindre kan filme omgivelsene kontinuerlig.

Flere eksperter har tidligere sagt til NRK at Teslas system er problematisk for personvernet.

Personvern er et perspektiv. Nasjonal sikkerhet et annet.

– For oss handler det ikke om individet. Det handler om samfunnets sikkerhet. Problemet er ikke at filmene lagres i bilen, men når de lagres eksternt i en større sky. Det bekymrer oss, sier Bottenvik-Hartmann.

NRK var først i kontakt med Forsvaret om bilovervåkning og sikkerhet i august.

Da bekreftet Luftforsvaret at forbud mot Tesla på Ørland flystasjon var under vurdering.

Ansatte må parkere på spesifikke steder

Begrunnelsen var at automatisk filming ikke går overens med fotoforbudet rundt og på flystasjonen. Det gjelder ikke bare Tesla. Også enkelte andre biler leveres med lignende systemer.

Ørland flystasjon har skrinlagt et totalforbud. Men noen av de rundt 1000 ansatte må nå følge strenge midlertidige retningslinjer.

Stabssjefen vil ikke gå i detalj på hva de innebærer, utover at de det gjelder ikke får bevege seg fritt innenfor portene. De må også parkere på spesifikke steder.

– Noen må gå et stykke til arbeidsstedet, sier stabssjefen.

Kameraet på den ene siden av Teslaen

SIKKERHETSTRUSSEL: Enkelte biler, som denne Teslaen, er utstyrt med programvarer som sørger for at bilens innebygde kameraer går i opptak ved bevegelse. På Ørland flystasjon regnes dette som en mulig trussel mot sikkerheten.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Tesla avdramatiserer det hele. Nora Wisløff Egenæs i Tesla Norge påpeker at funksjonen sentry mode lett kan kobles ut.

– Det er en valgfri funksjon som bilføreren selv må aktivere. Den eneste måten å lagre opptakene er på en USB-enhet inne i bilen. Bilføreren er selv ansvarlig for å følge lokale lover og regler, samt eventuelle restriksjoner på eiendommen, skriver hun i en e-post til NRK.

Tesla vil tilføye at funksjonen i de nye bilene har flere begrensninger enn smarttelefoner, videokameraer eller droner.

– Eventuelle bekymringer rundt funksjonen kan nok handle om misforståelser, skriver Even Sandvold Roland fra Telsa Norge i en e-post til NRK.

Han sier også at de gjerne går i dialog med Forsvaret om funksjonen.

Ørland flystasjon jobber uansett med å få full kontroll på hvordan de ulike bilene funker.

– Dette er ressurskrevende, sier Bottenvik-Hartmann.

Vil ha regler før jul

Snart skal de for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) legge frem forslag til regler.

– Vi ser frem til dialogen med Ørlandet flystasjon, og til å se reglementet de har utarbeidet, sier avdelingsdirektør Mona Strøm Arnøy.

Før jul skal de endelige reglene trolig rulles ut. Eller, helt endelige blir de ikke. De må oppdateres i takt med teknologien.

Kanskje må også andre avdelinger i Forsvaret innføre samme regelverk, opplyser NSM. Men alle avdelinger vil neppe trenge det.

Oberstløytnant og talsperson for Forsvaret, Frank Sølvsberg, forklarer:

– Avdelingene i Forsvaret har varierende grad av skjermingsbehov på basene. Tiltak og retningslinjer vil være ulike fra base til base. Ørland er en kampbase hvorfra vi opererer en av Forsvarets viktigste ressurser, F35.