Hopp til innhold

Nektes plass på den eneste flyruta til Oslo

Reisende, næringsliv og lokalpolitikere i Røros-regionen fortviler.

Røros lufthavn

Det er vinterforhold på Røros lufthavn sju måneder i året. Men flytypen som benyttes mangler teknisk utstyr som gjør at selskapet Air Leap kan fly med fullt belegg.

Foto: Morten Andersen / NRK

Det svenske flyselskapet Air Leap vant anbudet på ruta mellom Røros og Oslo fra 2020 til 2024. Nye internasjonale regler gjør imidlertid at flyene deres ikke kan operere med fulle fly.

Resultatet er at passasjerer, bagasje og fraktgods har blitt etterlatt på flyplassen, og at fly til Røros har måttet snu på grunn av kombinasjonen vektbegrensning og snø på rullebanen.

Denne forbindelsen er helt avgjørende for vår tilstedeværelse på Røros. Vi er den største private arbeidsgiveren i regionen med over 190 faste medarbeidere på Røros og hovedkontor i Oslo, sier fabrikksjef Ottar Tollan i stolprodusenten Flokk.

– Samferdselsdepartementet bruker mange millioner kroner på et tilbud som ikke fungerer for folk. Det går ikke i lengden, sier Røros-ordfører Christian Elgaaen.

Det var avisa Fjell-Ljom som først omtalte saken.

Christian Elgaaen

Ordfører i Røros Christian Elgaaen mener staten burde inngått langsiktige avtaler med en operatør, heller enn å satse på anbud av fire års varighet.

Foto: Morten Andersen / NRK

Mangler godkjenning for vinterdrift

Det hele handler altså om sertifisering. Den 12. august i år ble det innført nye regler for lufthavner som har spesielle behov for å oppnå god nok bremseeffekt på rullebanen (Specially Prepared Winter Runway-godkjenning, SPWR).

Problemet er at Saab 340-flyene til Air Leap ikke har utstyr til å levere friksjonsmålinger til flyplassen. Dermed får ikke Røros lufthavn denne sertifiseringen for vinterbruk, og flyene kan ikke fly med vekten av de 33 passasjerene det egentlig er plass til.

Det har vært jobbet med dette regelverket siden 2008. Det burde derfor kanskje ikke komme som en overraskelse at det nå ble innført? Det tenker i hvert fall Røros-ordfører Christian Elgaaen.

– Det nye regelverket har vært planlagt i mange år, og Røros lufthavn ligger der det ligger, med mange måneder vinter hvert år. Det er grunn til å stille spørsmål om anbudet var godt nok utformet i utgangspunktet.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Johan Vasara er så klar som han kan være:

– Slik situasjonen er i dag, er tilbudet fra Air Leap ikke akseptabelt.

– Vi har ikke tid til å vente

– Jeg har opplevd å ikke nå jobben i Oslo. Det setter både meg og mine kollegaer i en uønsket situasjon. Det er trasig å være usikker på om du kommer deg fra og til Røros, sier passasjer Steinar Pettersen.

Ordfører Elgaaen har vært i møter med Samferdselsdepartementet, uten å få noen avklaring på situasjonen.

– Jeg etterlyser veldig sterkt at departementet nå tar grep. Vi har ikke tid til å vente. Vi har et flytilbud som ikke fungerer. Det må løses så raskt som mulig.

Gudbrand Rognes, lufthavnsjef Røros

Gudbrand Rognes, lufthavnsjef Røros

Foto: Morten Andersen / NRK

Lufthavnsjef Gudbrand Rognes sier tiden etter at Air Leap vant anbudet har vært utfordrende, både for flyselskapet, lufthavna og passasjerene.

– Men dette handler ikke bare om den nevnte sertifiseringen. Det har vært vektrestriksjoner både sommer og vinter, og jeg ser media skriver at både flyoperatør og departement er enige om at flytypen Saab 340 er uegnet. Det fremstår som troverdig.

Flyselskapet henviser til flyprodusenten

Flytypen Air Leap bruker på ruta mellom Røros og Oslo er produsert tidlig på 90-tallet, og har altså ikke utstyr til å måle bremseeffekten etter de nye kravene.

Direktør i Air Leap Jon Melkersson sier de har justert sine manualer i henhold til de nye reglene, men at flyprodusenten Saab Aircraft ikke kan levere de dataene som kreves for at Røros får SPWR-sertifisering.

I en e-post 23. november skriver Melkersson at Saab i stedet bruker ICAOs standardberegninger, noe som gir store operative begrensninger på vinteren.

– Air Leap fører diskusjoner med Samferdselsdepartementet for å finne en løsning på problemet og en vei fremover. Vi har parallelt en intensiv dialog med Saab Aircraft.

(ICAO er den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart.)

Røros lufthavn

Mange opplever å ikke få komme om bord i flyet fra Røros til Oslo, og blir stående på Røros lufthavn.

Foto: Morten Andersen / NRK

Departementet håper på løsning før årsskiftet

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Johan Vasara sier saken har høy prioritet hos dem, og at de tar sikte på å komme til noen konklusjoner i god tid før nyttår.

Johan Vasara i studio sápmi

Det er veldig beklagelig at mange passasjerer har opplevd å bli nektet ombordstigning, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Johan Vasara.

Foto: Tanja Norbye/NRK

– En nærliggende løsning er å få inn en ny flytype som har de måleinstrumentene som trengs. Dette må vurderes opp mot mange andre faktorer. Poenget er å unngå de samme feilene som ble gjort ved inngåelse av denne kontrakten.

Departementet har dialog med det svenske flyselskapet, og ser blant annet på om tilbudet er i henhold til kontrakten.

– En konsekvens kan bli å terminere kontrakten med Air Leap, sier Vasara, og legger til:

– Det må ikke herske noen tvil om at vi har en forventning om at flyene flyr etter kontrakten.